6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 2e correctieve herziening heeft op 19-02-2015 de status vastgesteld gekregen door Raalte.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Raalte
Dossier
NL.IMRO.0177.BP20140001
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0177.BP20140001-0002
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 157.758.030 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 70.546 0,04%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 81.022 0,05%

- Groen - 1 (art. 10) 5.101 0,00%

- Natuur (art. 16) 1.575 0,00%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 18) 1.875 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 1 (art. 19) 138.233 0,09%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 2 (art. 20) 96.040 0,06%

- Sport (art. 24) 43.894 0,03%

- Wonen (art. 31) 17.693 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 36) 37.542 0,02%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 37) 97.187 0,06%
- Waarde - Landschap - 1 (art. 39) 57.830 0,04%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 41) 50.089 0,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 48.3) 527 0,00%

- overige zone - geen reconstructiezone (art. 48.1) 259.172 0,16%
- overige zone - vestigingsgebied (art. 48.2) 15.002 0,01%

- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 48.6) 55.257 0,04%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 48.7) 141.420 0,09%