6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Raalte geconsolideerd heeft op 25-02-2016 de status geconsolideerd gekregen door Raalte.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Raalte
Dossier
NL.IMRO.0177.BPGV20160001
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0177.BPGV20160001-0001
Planstatus
geconsolideerd
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 157.495.894 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 74.269.467 47,16%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 50.984.479 32,37%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en Landschapswaarden (art. 5) 1.122.864 0,71%

- Bedrijf (art. 6) 486.273 0,31%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 7) 10.343 0,01%

- Gemengd (art. 8) 4.817 0,00%

- Groen (art. 9) 24.382 0,02%
- Groen - 1 (art. 10) 90.677 0,06%

- Horeca (art. 11) 34.828 0,02%

- Kantoor (art. 12) 1.934 0,00%

- Maatschappelijk (art. 14) 75.507 0,05%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 29.767 0,02%

- Natuur (art. 16) 16.482.111 10,47%
- Natuur - 1 (art. 17) 152.409 0,10%

- Landhuis (art. 13) 154.193 0,10%
- Vastgesteld wijzigingsplan (art. 46) 72.422 0,05%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 18) 46.221 0,03%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 1 (art. 19) 645.746 0,41%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 2 (art. 20) 218.958 0,14%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 3 (art. 21) 30.475 0,02%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 4 (art. 22) 2.663 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 5 (art. 23) 9.038 0,01%

- Sport (art. 24) 345.736 0,22%

- Verkeer (art. 25) 4.810.716 3,05%
- Verkeer - Onverhard (art. 26) 428.251 0,27%
- Verkeer - Railverkeer (art. 27) 500.012 0,32%

- Water (art. 28) 2.877.870 1,83%
- Water - 1 (art. 29) 539.304 0,34%

- Wonen (art. 31) 3.059.388 1,94%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas - 1 (art. 32) 166.129 0,11%
- Leiding - Gas - 2 (art. 33) 814.676 0,52%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 34) 628.694 0,40%
- Leiding - Water (art. 35) 249.224 0,16%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 36) 14.566.495 9,25%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 37) 14.564.799 9,25%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 38) 436.790 0,28%
- Waarde - Landschap - 1 (art. 39) 15.444.058 9,81%
- Waarde - Landschap - 2 (art. 40) 8.050.542 5,11%

- Waterstaat - Intrekgebied (art. 43) 4.960.977 3,15%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 41) 1.541.418 0,98%
- Waterstaat - Waterkering (art. 42) 37.572 0,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 48.3) 704.810 0,45%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 48.4) 104.327 0,07%

- overige zone - geen reconstructiezone (art. 48.1) 32.708.674 20,77%
- overige zone - vestigingsgebied (art. 48.2) 1.631.519 1,04%
- overige zone - zandwinning (art. 48.8) 142.988 0,09%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 48.5) 7.229.644 4,59%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 48.6) 18.246.085 11,59%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 48.7) 99.308.458 63,05%

- wetgevingzone - ontheffingsgebied (art. 18.3.1) 2.738 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 50.5) 209.220 0,13%