Raalte Kern, 1e wijziging, voormalig terrein Jansen (Almelosestraat)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Raalte Dossier NL.IMRO.0177.BPW20140001 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0177.BPW20140001-0002 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.097 100%

Enkelbestemming m2 %
- Tuin (art. 3) 368 7,22%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 2.277 44,67%

- Wonen - 2 (art. 5) 2.452 48,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde (art. 6) 5.097 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 9.1) 5.097 100,00%