Raalte Kern, 1e wijziging, voormalig terrein Jansen (Almelosestraat)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Raalte
DossierNL.IMRO.0177.BPW20140001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0177.BPW20140001-0002
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 09-09-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.097 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 368 7,22%
- Tuin (art. 3) 368 7,22%
Verkeer 2.277 44,67%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 2.277 44,67%
Wonen 2.452 48,11%
- Wonen - 2 (art. 5) 2.452 48,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.097 100,00%
Waarde - Archeologische verwachtingswaarde (art. 6) 5.097 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 5.097 100,00%
geluidzone - industrie (art. 9.1) 5.097 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Raalte Kern, 1e wijziging, voormalig terrein Jansen (Almelosestraat) detail kaart
Raalte Kern detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
[Verkeersmaatregelen] detail
[Verkeersmaatregelen] detail
[Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)] detail
[Vergunning voor tijdelijke reclameborden op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)] detail
[Vergunning voor tijdelijke reclameborden op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)] detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Koningsspil Raalte detail
Steenzolder Raalte detail
Graanzolder Raalte detail

Meer weten over adressen?