Buitengebied Raalte, 22e wijziging, omgeving Heinoseweg 11

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Raalte
DossierNL.IMRO.0177.BPW20170002
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0177.BPW20170002-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-08-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 06-09-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 10.209 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 3.100 30,37%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 3.100 30,37%
Bedrijf 7.109 69,63%
- Bedrijf (art. 4) 7.109 69,63%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 10.209 100,00%
Waarde - Landschap - 1 (art. 5) 10.209 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Reconstructiewetzone 10.209 100,00%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 3) 10.209 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Raalte geconsolideerd detail kaart
Buitengebied Raalte, 2e correctieve herziening detail kaart
Buitengebied Raalte, correctieve herziening detail kaart
Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
[Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)] detail
[Vergunning voor tijdelijke reclameborden op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)] detail
[Verkeersmaatregelen] detail
[Verkeersmaatregelen] detail
[Verkeersmaatregelen] detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Heinoseweg Raalte detail

Meer weten over adressen?