Buitengebied Raalte, 22e wijziging, omgeving Heinoseweg 11

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Raalte Dossier NL.IMRO.0177.BPW20170002 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0177.BPW20170002-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 10.209 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 3.100 30,37%

- Bedrijf (art. 4) 7.109 69,63%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Landschap - 1 (art. 5) 10.209 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 3) 10.209 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Heinoseweg