Omgevingsvergunning , 3 woningen + fietspad aan Meilertstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Raalte
DossierNL.IMRO.0177.OV20180010
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0177.OV20180010-0001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-01-2019
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.987 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning , 3 woningen + fietspad aan Meilertstraat 3.987 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 3.987 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Op deze locatie is geen digitaal plan aanwezig. Planviewer toont alleen ruimtelijke plannen geplubliceerd na 1 januari 2010. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
[Verkeersmaatregelen] detail
[Verkeersmaatregelen] detail
[Vergunning voor tijdelijke reclameborden op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)] detail
[Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)] detail

Vergunningen in de gaten houden?