zorgappartementen Wijheseweg 61 Broekland

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Raalte Dossier NL.IMRO.0177.PB20100010 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0177.PB20100010-0002 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.131 100%

Besluitgebied naam m2 %
zorgappartementen Wijheseweg 61 Broekland 7.131 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Wijheseweg