zorgappartementen Wijheseweg 61 Broekland

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Raalte
DossierNL.IMRO.0177.PB20100010
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0177.PB20100010-0002
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-02-2011
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.131 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
zorgappartementen Wijheseweg 61 Broekland 7.131 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 7.131 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Raalte geconsolideerd detail kaart
Buitengebied Raalte, 2e correctieve herziening detail kaart
Buitengebied Raalte, correctieve herziening detail kaart
Buitengebied detail kaart
zorgappartementen Wijheseweg 61 Broekland detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
[Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure] detail
[Verkeersmaatregelen] detail
[Verkeersmaatregelen] detail
[Vergunning voor tijdelijke reclameborden op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)] detail
[Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)] detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Wijheseweg Broekland detail

Meer weten over adressen?