Bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016

Bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016 heeft op 23-05-2016 de status vastgesteld gekregen door Tubbergen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Tubbergen
Dossier
NL.IMRO.0183.1410621
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0183.1410621-vg01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 141.852.090 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - 1 (art. 4) 97.584.749 68,79%
- Agrarisch - 2 (art. 5) 17.101.656 12,06%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 3) 368.677 0,26%

- Bedrijf (art. 6) 571.895 0,40%
- Bedrijf - Mijnbouw (art. 7) 36.302 0,03%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 35.928 0,03%
- Bedrijf - Rioolzuiveringsinstallatie (art. 9) 15.215 0,01%
- Bedrijf - Tuincentrum (art. 10) 30.779 0,02%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 11) 1.876 0,00%

- Bos - Natuur (art. 12) 14.507.258 10,23%

- Cultuur en ontspanning (art. 13) 18.092 0,01%

- Detailhandel (art. 14) 6.590 0,00%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 15) 56.627 0,04%

- Groen (art. 16) 171.803 0,12%

- Horeca (art. 17) 158.074 0,11%

- Maatschappelijk (art. 18) 43.327 0,03%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 19) 5.159 0,00%
- Maatschappelijk - Molen (art. 20) 3.767 0,00%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 21) 34.027 0,02%
- Recreatie - Recreatiewoningen (art. 22) 29.221 0,02%
- Recreatie - Tipi (art. 23) 5.808 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 24) 50.890 0,04%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie gemengd (art. 25) 402.677 0,28%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie kampeerterrein (art. 26) 94.684 0,07%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie recreatiewoningen (art. 27) 85.337 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen (art. 28) 10.854 0,01%
- Recreatie - Volkstuin (art. 29) 11.432 0,01%

- Sport (art. 30) 309.208 0,22%
- Sport - Klootschietbaan (art. 31) 47.859 0,03%

- Tuin (art. 32) 6.138 0,00%

- Verkeer (art. 33) 4.238.064 2,99%
- Verkeer - Onverhard (art. 34) 1.662.790 1,17%

- Water - 1 (art. 35) 383.091 0,27%
- Water - 2 (art. 36) 545.868 0,38%

- Wonen (art. 37) 3.199.854 2,26%
- Wonen - Historische buitenplaats (art. 38) 16.488 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 39) 410.391 0,29%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 40) 1.159.485 0,82%
- Leiding - Riool (art. 41) 427.987 0,30%
- Leiding - Water (art. 42) 317.220 0,22%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 43) 251.083 0,18%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 44) 1.391.369 0,98%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 45) 42.866.520 30,22%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 46) 97.148.434 68,49%
- Waarde - Ecologie (art. 47) 14.179.841 10,00%
- Waarde - Essen (art. 48) 11.026.169 7,77%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 52.1) 9.086.343 6,41%
- milieuzone - intrekgebied (art. 52.2) 11.468.510 8,08%
- milieuzone - waterwingebied (art. 52.3) 313.200 0,22%

- overige zone - geen boom- en sierteelt toegestaan (art. 52.4) 51.528.257 36,33%
- overige zone - vestigingsgebied voor boom- en sierteelt (art. 52.5) 20.797.573 14,66%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 52.6) 25.714.112 18,13%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 52.7) 38.129.590 26,88%

- veiligheidszone - bedrijven (art. 52.8) 52.800 0,04%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 52.9) 1.276.925 0,90%
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 52.10) 33.601.815 23,69%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 25) 49.450 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 30) 6.617 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 5) 13.614 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 25) 109.198 0,08%