Ruiterlaan

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zwolle Dossier NL.IMRO.0193.BP09003 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0193.BP09003-0004 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.404 100%

Enkelbestemming m2 %
- Tuin (art. 3) 1.782 40,45%

- Wonen (art. 4) 2.622 59,55%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 5) 4.404 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 8) 4.404 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Ruiterlaan