Haersterveerweg 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zwolle
DossierNL.IMRO.0193.BP12016
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0193.BP12016-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-08-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.108 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 1.108 100,00%
- Gemengd (art. 3) 1.108 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Haersterveerweg 2 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
BEKENDMAKING BURGEMEESTER m.b.t. EXPERIMENT ELEKTRONISCHE AANVRAAG RIJBEWIJS detail
Kennisgeving aangepast besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Kranenburgweg 8 in Zwolle detail
Rectificatie bekendmaking Verordening participatie volwassenen gemeente Zwolle 2019 detail
VERKEERSBESLUIT Slotenhagenstraat thv nummer 81/83 – Reservering van één parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen detail
Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Zwolle 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Haersterveerweg Zwolle detail

Meer weten over adressen?