Wipstrik

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zwolle Dossier NL.IMRO.0193.BP14008 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0193.BP14008-0004 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 891.839 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 303 0,03%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (art. 4) 1.055 0,12%
- Bedrijf - Windmolen (art. 5) 648 0,07%

- Detailhandel (art. 6) 905 0,10%

- Groen (art. 7) 100.944 11,32%

- Kantoor (art. 8) 4.399 0,49%

- Maatschappelijk (art. 9) 34.565 3,88%

- Sport - Zwembad (art. 10) 17.320 1,94%

- Tuin (art. 11) 113.712 12,75%

- Verkeer (art. 12) 35.617 3,99%
- Verkeer - Erftoegangsweg (art. 13) 192.133 21,54%

- Water (art. 14) 23.091 2,59%

- Wonen (art. 15) 334.384 37,49%
- Wonen - Meergezinshuis (art. 16) 31.583 3,54%
- Wonen - Woonwagen (art. 17) 1.178 0,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 18) 440 0,05%
- Leiding - Water (art. 19) 10.698 1,20%

- Waarde - Archeologie (art. 20) 469.877 52,69%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 21) 64.735 7,26%
- Waarde - Landschap (art. 22) 76.592 8,59%

- Waterstaat - Waterkering (art. 23) 109.069 12,23%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - dijk (art. 25) 126.828 14,22%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 26) 217.993 24,44%