Buitengebied, Bergkloosterweg 40a

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zwolle Dossier NL.IMRO.0193.BP16002 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0193.BP16002-0004 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.252 100%

Enkelbestemming m2 %
- Tuin (art. 3) 1.901 84,43%

- Verkeer - Erftoegangsweg (art. 4) 109 4,84%

- Wonen (art. 5) 241 10,72%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 6) 2.252 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone (art. 8) 2.252 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Bergkloosterweg