Bestemmingsplan Kern Aalten 2011

Bestemmingsplan Kern Aalten 2011 heeft op 24-05-2012 de status onherroepelijk gekregen door Aalten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Aalten
Dossier
NL.IMRO.0197.BP00016
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0197.BP00016-OH01
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.337.353 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Dorpsgebied (art. 3) 469.964 8,81%

- Bedrijf (art. 4) 109.047 2,04%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 3.615 0,07%

- Bedrijventerrein (art. 6) 681.122 12,76%
- Bedrijventerrein - 1 (art. 7) 10.126 0,19%

- Bos (art. 8) 67.657 1,27%

- Centrum - Aanloopgebied (art. 9) 23.296 0,44%
- Centrum - Kernwinkelgebied (art. 10) 41.386 0,78%

- Cultuur en ontspanning (art. 11) 3.770 0,07%

- Detailhandel (art. 12) 10.331 0,19%

- Dienstverlening (art. 13) 2.323 0,04%

- Gemengd (art. 14) 36.097 0,68%
- Gemengd - 1 (art. 15) 2.803 0,05%
- Gemengd - 2 (art. 16) 5.966 0,11%
- Gemengd - 3 (art. 17) 7.300 0,14%

- Groen (art. 18) 578.564 10,84%

- Horeca (art. 19) 2.788 0,05%

- Kantoor (art. 20) 6.993 0,13%

- Maatschappelijk (art. 21) 174.328 3,27%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 22) 22.632 0,42%

- Recreatie - Volkstuin (art. 23) 3.438 0,06%

- Sport (art. 24) 215.503 4,04%

- Tuin (art. 25) 360.943 6,76%
- Tuin - Gaarde (art. 26) 18.383 0,34%

- Verkeer (art. 27) 170.880 3,20%
- Verkeer - Railverkeer (art. 28) 24.763 0,46%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 29) 683.656 12,81%

- Water (art. 30) 108.260 2,03%

- Wonen (art. 31) 1.413.832 26,49%
- Wonen - Gestapeld (art. 32) 46.408 0,87%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 33) 1.211 0,02%
- Wonen - Zorg (art. 34) 29.966 0,56%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 35) 47.059 0,88%

- Waarde - Archeologie beschermd dorpsgezicht (art. 36) 13.569 0,25%
- Waarde - Archeologie dorpskern 1850 (art. 37) 127.474 2,39%
- Waarde - Archeologie gematigd (art. 38) 14.763 0,28%
- Waarde - Archeologie hoog (art. 39) 977.739 18,32%
- Waarde - Archeologie laag (art. 40) 4.202.514 78,74%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 41) 13.569 0,25%
- Waarde - Boom (art. 42) 99.883 1,87%
- Waarde - Karakteristiek gebouw (art. 43) 56.140 1,05%

- Waterstaat - Waterlopen (art. 44) 55.070 1,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 48) 137.808 2,58%
- geluidzone - weg (art. 48) 4.064 0,08%

- veiligheidszone - leiding (art. 48) 1.427 0,03%
- veiligheidszone - lpg (art. 48) 50.465 0,95%

- wro-zone - ontheffingsgebied1 (art. 50) 19.572 0,37%
- wro-zone - wijzigingsgebied1 (art. 50) 5.471 0,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied10 (art. 50) 3.497 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied12 (art. 50) 4.103 0,08%
- wro-zone - wijzigingsgebied13 (art. 50) 822 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied14 (art. 50) 18.662 0,35%
- wro-zone - wijzigingsgebied2 (art. 50) 305 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied3 (art. 50) 9.214 0,17%
- wro-zone - wijzigingsgebied4 (art. 50) 1.148 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied5 (art. 50) 7.410 0,14%
- wro-zone - wijzigingsgebied6 (art. 50) 1.319 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied7 (art. 50) 3.847 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied8 (art. 50) 1.211 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied9 (art. 50) 206 0,00%