6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Landelijk gebied 2015 heeft op 10-01-2018 de status vastgesteld gekregen door Aalten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Aalten
Dossier
NL.IMRO.0197.BP00075
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0197.BP00075-VG03
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 86.794.447 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 35.673.663 41,10%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 33.749.341 38,88%

- Bedrijf (art. 5) 481.348 0,55%
- Bedrijf - Gasdrukmeet- en regelstation (art. 6) 3.473 0,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 47.352 0,05%

- Bos (art. 8) 4.884.555 5,63%

- Groen (art. 9) 24.427 0,03%

- Horeca (art. 10) 25.489 0,03%

- Maatschappelijk (art. 11) 37.558 0,04%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 12) 148.967 0,17%

- Natuur (art. 13) 2.353.402 2,71%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 33.737 0,04%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 15) 50.416 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 16) 300.393 0,35%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 17) 17.374 0,02%

- Sport (art. 18) 63.867 0,07%
- Sport - Manege (art. 19) 41.125 0,05%

- Tuin (art. 20) 151 0,00%

- Verkeer (art. 21) 3.651.274 4,21%
- Verkeer - Spoorverkeer (art. 22) 86.747 0,10%

- Water (art. 23) 1.595.109 1,84%

- Wonen - 1 (art. 24) 3.474.050 4,00%
- Wonen - 2 (art. 25) 23.524 0,03%
- Wonen - 3 (art. 26) 21.071 0,02%
- Wonen - 4 (art. 27) 6.004 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 28) 49.648 0,06%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 29) 360.800 0,42%
- Leiding - Riool (art. 30) 17.838 0,02%

- Waarde - Archeologie (art. 31) 235.854 0,27%
- Waarde - Archeologie gematigde verwachting (art. 32) 13.128.414 15,13%
- Waarde - Archeologie hoge verwachting (art. 33) 19.968.224 23,01%
- Waarde - Archeologie lage verwachting (art. 34) 53.178.053 61,27%

- Waterstaat - Waterkering (art. 35) 44.187 0,05%
- Waterstaat - Waterretentie (art. 36) 473.637 0,55%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 40.2) 244.763 0,28%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40.3) 4.175.887 4,81%
- milieuzone - hydrologische bufferzone (art. 40.4) 2.893.578 3,33%
- milieuzone - waterwingebied (art. 40.5) 167.633 0,19%

- overige zone - cultuurhistorisch ensemble (art. 37.1) 3.599.690 4,15%
- overige zone - gelders natuurnetwerk (art. 40.1) 5.819.546 6,70%
- overige zone - groene ontwikkelingszone (art. 40.1) 11.896.585 13,71%
- overige zone - windturbine (art. 40.6) 40.211 0,05%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 4.7.2) 5.593.531 6,44%

- veiligheidszone - bedrijven (art. 6) 1.318 0,00%
- veiligheidszone - kleiduivenschietbaan (art. 40.7) 65.219 0,08%
- veiligheidszone - lpg (art. 40.10) 88.905 0,10%

- vrijwaringszone - dijk (art. 40.8) 50.176 0,06%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 40.9) 156.820 0,18%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 40.9) 857.715 0,99%