Bestemmingsplan Landelijk gebied 2015

Bestemmingsplan Landelijk gebied 2015 heeft op 04-03-2020 de status vastgesteld gekregen door Aalten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0197.BP00075
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0197.BP00075-VG04
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 85.699.816 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 35.468.126 41,39%
- Agrarisch (art. 3) 35.468.126 41,39%
Agrarisch met waarden 33.030.705 38,54%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 33.030.705 38,54%
Bedrijf 508.259 0,59%
- Bedrijf (art. 5) 457.434 0,53%
- Bedrijf - Gasdrukmeet- en regelstation (art. 6) 3.473 0,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 47.352 0,06%
Bos 4.866.540 5,68%
- Bos (art. 8) 4.866.540 5,68%
Groen 24.427 0,03%
- Groen (art. 9) 24.427 0,03%
Horeca 25.489 0,03%
- Horeca (art. 10) 25.489 0,03%
Maatschappelijk 186.525 0,22%
- Maatschappelijk (art. 11) 37.558 0,04%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 12) 148.967 0,17%
Natuur 2.349.829 2,74%
- Natuur (art. 13) 2.349.829 2,74%
Recreatie 338.814 0,40%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 33.737 0,04%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 15) 50.416 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 16) 237.286 0,28%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 17) 17.374 0,02%
Sport 92.723 0,11%
- Sport (art. 18) 51.598 0,06%
- Sport - Manege (art. 19) 41.125 0,05%
Tuin 151 0,00%
- Tuin (art. 20) 151 0,00%
Verkeer 3.736.272 4,36%
- Verkeer (art. 21) 3.649.525 4,26%
- Verkeer - Spoorverkeer (art. 22) 86.747 0,10%
Water 1.592.653 1,86%
- Water (art. 23) 1.592.652 1,86%
Wonen 3.473.319 4,05%
- Wonen - 1 (art. 24) 3.422.721 3,99%
- Wonen - 2 (art. 25) 23.524 0,03%
- Wonen - 3 (art. 26) 21.071 0,02%
- Wonen - 4 (art. 27) 6.004 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 428.286 0,50%
- Leiding - Gas (art. 28) 49.648 0,06 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 29) 360.800 0,42 %
- Leiding - Riool (art. 30) 17.838 0,02 %
Waarde 85.528.664 99,80%
- Waarde - Archeologie (art. 31) 235.854 0,28 %
- Waarde - Archeologie gematigde verwachting (art. 32) 13.000.538 15,17 %
- Waarde - Archeologie hoge verwachting (art. 33) 19.514.901 22,77 %
- Waarde - Archeologie lage verwachting (art. 34) 52.777.370 61,58 %
Waterstaat 517.824 0,60%
- Waterstaat - Waterkering (art. 35) 44.187 0,05 %
- Waterstaat - Waterretentie (art. 36) 473.637 0,55 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 367.376 0,43%
- geluidzone - industrie (art. 40.2) 367.376 0,43 %
Milieuzone 7.158.499 8,35%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40.3) 4.109.555 4,80 %
- milieuzone - hydrologische bufferzone (art. 40.4) 2.881.311 3,36 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 40.5) 167.633 0,20 %
Overige zone 21.141.953 24,67%
- overige zone - cultuurhistorisch ensemble (art. 37.1) 3.539.511 4,13 %
- overige zone - gelders natuurnetwerk (art. 40.1) 5.818.540 6,79 %
- overige zone - groene ontwikkelingszone (art. 40.1) 11.743.691 13,70 %
- overige zone - windturbine (art. 40.6) 40.211 0,05 %
Reconstructiewetzone 5.552.249 6,48%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 4.7.2) 5.552.249 6,48 %
Veiligheidszone 121.962 0,14%
- veiligheidszone - bedrijven (art. 6) 1.318 0,00 %
- veiligheidszone - kleiduivenschietbaan (art. 40.7) 57.186 0,07 %
- veiligheidszone - lpg (art. 40.10) 63.458 0,07 %
Vrijwaringszone 1.064.711 1,24%
- vrijwaringszone - dijk (art. 40.8) 50.176 0,06 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 40.9) 156.820 0,18 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 40.9) 857.715 1,00 %