Exploitatieplan Schuytgraaf 2011 6e herziening 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Arnhem Dossier NL.IMRO.0202.EPP896 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0202.EPP896-0301 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij voorschriften/regels   voorschriften/regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.098.328 100%

Besluitgebied naam m2 %
Exploitatieplan Schuytgraaf 2011 6e herziening 2016 4.098.328 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%