Hogewaldstraat 1, 1a, 1b en 1c te Beuningen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Beuningen Dossier NL.IMRO.0209.BPHogewaldstr1 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0209.BPHogewaldstr1-OW01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 12.576 100%

Enkelbestemming m2 %
- Tuin (art. 4) 2.130 16,94%

- Wonen (art. 3) 10.446 83,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 5) 1.415 11,25%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - overlegzone gasleiding (art. 3) 6 0,05%
- overige zone - voowaardelijke verplichting (art. 8) 8.760 69,66%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hogewaldstraat