Hogewaldstraat 1, 1a, 1b en 1c te Beuningen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Beuningen
DossierNL.IMRO.0209.BPHogewaldstr1
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0209.BPHogewaldstr1-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 12-06-2015
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 12.576 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 2.130 16,94%
- Tuin (art. 4) 2.130 16,94%
Wonen 10.446 83,06%
- Wonen (art. 3) 10.446 83,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.415 11,25%
Leiding - Gas (art. 5) 1.415 11,25%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 8.766 69,70%
overige zone - overlegzone gasleiding (art. 3) 6 0,05%
overige zone - voowaardelijke verplichting (art. 8) 8.760 69,66%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Hogewaldstraat 1, 1a, 1b en 1c te Beuningen detail kaart
Hogewaldstraat 1, 1a, 1b en 1c te Beuningen detail kaart
Hogewaldstraat 1, 1a, 1b en 1c te Beuningen detail kaart
Kern Beuningen Deelplan 6 detail kaart
Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Beuningen – omgevingsvergunning niet vergunningplichtig – OLO 4557555 - Hogewaldstraat 1 c te Beuningen Gld. detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Slotemaker de Bruïneweg te Nijmegen. detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Willemskwartier, Nijmegen detail
Gemeente Beuningen – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4557555 - Hogewaldstraat 1 c te Beuningen Gld detail
Klachtprotocol 2006 gemeente Best detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hogewaldstraat Beuningen Gld detail

Meer weten over adressen?