Olden Tempel 1e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Beuningen
DossierNL.IMRO.0209.BPOldenTempelHerz1
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0209.BPOldenTempelHerz1-ow02
Planstatusontwerp
Datum planstatus 16-12-2010
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 550 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 550 100,00%
- Wonen - Woongebouw (art. 3) 550 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Kern Beuningen detail kaart
Kern Beuningen detail kaart
Kern Beuningen detail kaart
Olden Tempel 1e herziening detail kaart
Olden Tempel 1e herziening detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Beuningen – verleende omgevingsvergunning - OLO 4510633 - Kapiteel 4 te Beuningen Gld. detail
Klachtprotocol 2006 gemeente Best detail
Algemene subsidieverordening Beuningen 2019 detail
Aanwijzingsbesluit Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) peuteropvang detail
Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Beuningen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Voorhof Beuningen Gld detail

Meer weten over adressen?