Bestemmingsplan Van Heemstraweg 33/35, Ewijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Beuningen
DossierNL.IMRO.0209.BPVanHeemstraweg33
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0209.BPVanHeemstraweg33-onhe
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 16-12-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 11.255 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 4.491 39,90%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 4.491 39,90%
Wonen 6.764 60,10%
- Wonen (art. 4) 6.764 60,10%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Van Heemstraweg 37a detail kaart
Buitengebied detail kaart
Van Heemstraweg 37a detail kaart
Bestemmingsplan Van Heemstraweg 33/35, Ewijk detail kaart
Van Heemstraweg 37a detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor de aanleg van bruggen over wateren voor een Klompenpad ter plaatse van Dijk en Uiterwaard te Winssen detail
Klachtprotocol 2006 gemeente Best detail
Gemeente Beuningen – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4547205 - Kadastrale sectie E perceelnummer 2572 te Ewijk – Ooigraaf 5 detail
Algemene subsidieverordening Beuningen 2019 detail
Gemeente Beuningen – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4517399 - van Heemstraweg 37 b te Winssen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
van Heemstraweg Ewijk detail

Meer weten over adressen?