Bestemmingsplan Van Heemstraweg 33/35, Ewijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Beuningen Dossier NL.IMRO.0209.BPVanHeemstraweg33 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0209.BPVanHeemstraweg33-onhe Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 11.255 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 4.491 39,90%

- Wonen (art. 4) 6.764 60,10%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
van Heemstraweg