7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 01-08-2012 de status onherroepelijk gekregen door Beuningen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Beuningen
Dossier
NL.IMRO.0209.BPbuitengebied
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0209.BPbuitengebied-onhe
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 34.042.912 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 14.465.481 42,49%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 5.653.904 16,61%

- Bedrijf (art. 5) 303.496 0,89%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 3.163 0,01%

- Bos (art. 7) 218.477 0,64%

- Horeca (art. 8) 11.078 0,03%

- Natuur - 1 (art. 9) 1.372.589 4,03%
- Natuur - 2 (art. 10) 5.122.117 15,05%

- Recreatie (art. 11) 972.382 2,86%

- Sport (art. 12) 57.516 0,17%

- Verkeer (art. 13) 2.341.182 6,88%

- Water (art. 14) 2.229.887 6,55%
- Water - Krib (art. 15) 60.509 0,18%

- Wonen (art. 16) 1.231.133 3,62%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 17) 323.788 0,95%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 18) 543.802 1,60%
- Leiding - Riool (art. 19) 88.805 0,26%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 20) 574.320 1,69%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 21) 10.236.188 30,07%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 22) 19.532.766 57,38%

- Waterstaat - Stroomvoerend (art. 23) 7.092.512 20,83%
- Waterstaat - Waterkering (art. 24) 1.704.327 5,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 27.2) 488.056 1,43%

- milieuzone - hydrologische beschermingszone (art. 27.1) 5.340.054 15,69%

- veiligheidszone - lpg (art. 27.3) 6.360 0,02%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 27.4) 240.496 0,71%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 27.5) 26.846 0,08%