Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Beuningen
DossierNL.IMRO.0209.BPbuitengebied
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0209.BPbuitengebied-onhe
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 01-08-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 34.042.912 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 14.465.481 42,49%
- Agrarisch (art. 3) 14.465.481 42,49%
Agrarisch met waarden 5.653.904 16,61%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 5.653.904 16,61%
Bedrijf 306.659 0,90%
- Bedrijf (art. 5) 303.496 0,89%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 3.163 0,01%
Bos 218.477 0,64%
- Bos (art. 7) 218.477 0,64%
Horeca 11.078 0,03%
- Horeca (art. 8) 11.078 0,03%
Natuur 6.494.707 19,08%
- Natuur - 1 (art. 9) 1.372.589 4,03%
- Natuur - 2 (art. 10) 5.122.117 15,05%
Recreatie 972.382 2,86%
- Recreatie (art. 11) 972.382 2,86%
Sport 57.516 0,17%
- Sport (art. 12) 57.516 0,17%
Verkeer 2.341.182 6,88%
- Verkeer (art. 13) 2.341.182 6,88%
Water 2.290.396 6,73%
- Water (art. 14) 2.229.887 6,55%
- Water - Krib (art. 15) 60.509 0,18%
Wonen 1.231.133 3,62%
- Wonen (art. 16) 1.231.133 3,62%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 956.395 2,81%
Leiding - Gas (art. 17) 323.788 0,95%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 18) 543.802 1,60%
Leiding - Riool (art. 19) 88.805 0,26%
Waarde 30.343.274 89,13%
Waarde - Archeologie 1 (art. 20) 574.320 1,69%
Waarde - Archeologie 2 (art. 21) 10.236.188 30,07%
Waarde - Archeologie 3 (art. 22) 19.532.766 57,38%
Waterstaat 8.796.839 25,84%
Waterstaat - Stroomvoerend (art. 23) 7.092.512 20,83%
Waterstaat - Waterkering (art. 24) 1.704.327 5,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 488.056 1,43%
geluidzone - industrie (art. 27.2) 488.056 1,43%
Milieuzone 5.340.054 15,69%
milieuzone - hydrologische beschermingszone (art. 27.1) 5.340.054 15,69%
Veiligheidszone 6.360 0,02%
veiligheidszone - lpg (art. 27.3) 6.360 0,02%
Vrijwaringszone 267.342 0,79%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 27.4) 240.496 0,71%
vrijwaringszone - vaarweg (art. 27.5) 26.846 0,08%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Ficarystraat 2 detail kaart
Nijmegen Westkanaaldijk 2016 detail kaart
Café Hanneke detail kaart
Plakstraat 25 Winssen detail kaart
Brugstraat 3a Ewijk detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Klachtprotocol 2006 gemeente Best detail
Gemeente Beuningen – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4547205 - Kadastrale sectie E perceelnummer 2572 te Ewijk – Ooigraaf 5 detail
Algemene subsidieverordening Beuningen 2019 detail
Gemeente Beuningen – verleende omgevingsvergunning - OLO 4453721 - Vordingstraat 38 te Ewijk. detail
Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Beuningen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Jonkerstraat Weurt detail
Kloosterstraat Beuningen Gld detail
Koningstraat Ewijk detail
Koningstraat Winssen detail
Kooistraat Winssen detail
Leegstraat Winssen detail
Lindenstraat Beuningen Gld detail
Molenstraat Winssen detail
Molenweg Ewijk detail
Notaris Stephanus Roesstraat Winssen detail

Meer weten over adressen?