Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Beuningen Dossier NL.IMRO.0209.BPbuitengebied Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0209.BPbuitengebied-onhe Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 34.042.912 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 14.465.481 42,49%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 5.653.904 16,61%

- Bedrijf (art. 5) 303.496 0,89%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 3.163 0,01%

- Bos (art. 7) 218.477 0,64%

- Horeca (art. 8) 11.078 0,03%

- Natuur - 1 (art. 9) 1.372.589 4,03%
- Natuur - 2 (art. 10) 5.122.117 15,05%

- Recreatie (art. 11) 972.382 2,86%

- Sport (art. 12) 57.516 0,17%

- Verkeer (art. 13) 2.341.182 6,88%

- Water (art. 14) 2.229.887 6,55%
- Water - Krib (art. 15) 60.509 0,18%

- Wonen (art. 16) 1.231.133 3,62%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 17) 323.788 0,95%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 18) 543.802 1,60%
- Leiding - Riool (art. 19) 88.805 0,26%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 20) 574.320 1,69%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 21) 10.236.188 30,07%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 22) 19.532.766 57,38%

- Waterstaat - Stroomvoerend (art. 23) 7.092.512 20,83%
- Waterstaat - Waterkering (art. 24) 1.704.327 5,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 27.2) 488.056 1,43%

- milieuzone - hydrologische beschermingszone (art. 27.1) 5.340.054 15,69%

- veiligheidszone - lpg (art. 27.3) 6.360 0,02%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 27.4) 240.496 0,71%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 27.5) 26.846 0,08%