Geertjesgolf en Voorhaven

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Beuningen Dossier NL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf-ow01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.387.621 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 122.718 5,14%

- Bedrijf (art. 4) 21.137 0,89%

- Groen (art. 5) 324.610 13,60%

- Natuur (art. 6) 401.143 16,80%

- Verkeer (art. 7) 23.276 0,97%

- Water (art. 8) 1.435.466 60,12%
- Water - Waterlopen (art. 9) 59.271 2,48%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 10) 11.796 0,49%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 11) 73.792 3,09%
- Leiding - Zand en water (art. 12) 7.157 0,30%

- Waarde - Archeologie (art. 13) 37.056 1,55%

- Waterstaat - Waterkering (art. 14) 69.061 2,89%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 15) 336.876 14,11%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Betenlaan
Dijk
Dwarssteeg