Geertjesgolf en Voorhaven

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Beuningen
DossierNL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf-ow01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 27-11-2012
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.387.621 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 122.718 5,14%
- Agrarisch (art. 3) 122.718 5,14%
Bedrijf 21.137 0,89%
- Bedrijf (art. 4) 21.137 0,89%
Groen 324.610 13,60%
- Groen (art. 5) 324.610 13,60%
Natuur 401.143 16,80%
- Natuur (art. 6) 401.143 16,80%
Verkeer 23.276 0,97%
- Verkeer (art. 7) 23.276 0,97%
Water 1.494.737 62,60%
- Water (art. 8) 1.435.466 60,12%
- Water - Waterlopen (art. 9) 59.271 2,48%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 92.745 3,88%
Leiding - Gas (art. 10) 11.796 0,49%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 11) 73.792 3,09%
Leiding - Zand en water (art. 12) 7.157 0,30%
Waarde 37.056 1,55%
Waarde - Archeologie (art. 13) 37.056 1,55%
Waterstaat 405.936 17,00%
Waterstaat - Waterkering (art. 14) 69.061 2,89%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 15) 336.876 14,11%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Winssen, Koningstraat 49 detail kaart
Buitengebied Druten detail kaart
Winssen, Koningstraat 49 detail kaart
Voorhaven Geertjesgolf detail kaart
Geertjesgolf en Voorhaven detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor de aanleg van bruggen over wateren voor een Klompenpad ter plaatse van Dijk en Uiterwaard te Winssen detail
Klachtprotocol 2006 gemeente Best detail
Algemene subsidieverordening Beuningen 2019 detail
Aanwijzingsbesluit Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) peuteropvang detail
Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Beuningen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Betenlaan Winssen detail
Dijk Winssen detail
Dwarssteeg Winssen detail

Meer weten over adressen?