van Heemstraweg 26 Beuningen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Beuningen
DossierNL.IMRO.0209.BPheemstraw26beu
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0209.BPheemstraw26beu-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 20-06-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 26-06-2017
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.451 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 2.451 100,00%
- Wonen (art. 3) 2.451 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 165 6,75%
Waterstaat - Waterlopen (art. 4) 165 6,75%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 2.710 110,55%
overige zone - voorwaardelijke verplichting bedrijf (art. 7) 1.087 44,36%
overige zone - voorwaardelijke verplichting bijgebouw (art. 7) 1.623 66,19%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied detail kaart
Buitengebied detail kaart
Buitengebied detail kaart
Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het versneld afvoeren van hemelwater, verbreden van een C-water en plaatsen van een dam met duiker te hoogte van Hosterdstraat 1 te Beuningen detail
Klachtprotocol 2006 gemeente Best detail
Algemene subsidieverordening Beuningen 2019 detail
Aanwijzingsbesluit Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) peuteropvang detail
Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Beuningen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
van Heemstraweg Beuningen Gld detail
Hosterdstraat Beuningen Gld detail

Meer weten over adressen?