Bestemmingsplan Chw bestemminingsplan Laan 1945

Bestemmingsplan Chw bestemminingsplan Laan 1945 heeft op 20-12-2016 de status vastgesteld gekregen door Beuningen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Beuningen
Dossier
NL.IMRO.0209.ChwBPLaan1945
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0209.ChwBPLaan1945-vadf
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 39.044 100%

Enkelbestemming m2 %
- Laan 1945 (art. 1) 39.044 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 8) 560 1,43%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 9) 36.562 93,64%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 10) 2.482 6,36%

- Waterstaat - Waterlopen (art. 11) 1.166 2,99%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 12) 9.831 25,18%

- wetgevingzone - transformatiegebied (art. 2.4) 8.700 22,28%