Omgevingsvergunning Tijdelijke vergunning ‘te koop’ bord hoek van Heemstraweg/Wilhelminalaan

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Beuningen
DossierNL.IMRO.0209.TAwilhelminalnbord
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0209.TAwilhelminalnbord-vadf
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-03-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 48 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Tijdelijke vergunning ‘te koop’ bord hoek van Heemstraweg/Wilhelminalaan 48 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
ruimtelijke onderbouwing 48 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Beheersverordening Centrum Beuningen detail kaart
Omgevingsvergunning Tijdelijke vergunning ‘te koop’ bord hoek van Heemstraweg/Wilhelminalaan detail kaart
Beheersverordening Centrum Beuningen detail kaart
Omgevingsvergunning Tijdelijke vergunning ‘te koop’ bord hoek van Heemstraweg/Wilhelminalaan detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Klachtprotocol 2006 gemeente Best detail
Algemene subsidieverordening Beuningen 2019 detail
Aanwijzingsbesluit Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) peuteropvang detail
Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Beuningen detail
Gemeente Beuningen – aanvraag omgevingsvergunning - OLO 4509199 - Kerkplein kadastraal B perceelnummer 3700 te Beuningen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Wilhelminalaan Beuningen Gld detail

Meer weten over adressen?