Omgevingsvergunning Tijdelijke vergunning ‘te koop’ bord hoek van Heemstraweg/Wilhelminalaan

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Beuningen Dossier NL.IMRO.0209.TAwilhelminalnbord Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0209.TAwilhelminalnbord-vadf Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 48 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Tijdelijke vergunning ‘te koop’ bord hoek van Heemstraweg/Wilhelminalaan 48 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Wilhelminalaan