Zellerstraat ong. Winssen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Beuningen
DossierNL.IMRO.0209.WPBzellerstrong
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0209.WPBzellerstrong-onhe
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 04-09-2012
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 10.163 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Zellerstraat ong. Winssen 10.163 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 10.163 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Zellerstraat ong. Winssen detail kaart
Zellerstraat ong. Winssen detail kaart
Buitengebied detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing Zellerstraat ong. Winssen detail kaart
Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Wylerbergmeer gemeente Berg en Dal en recreatiegebied Berendonck gemeente Wijchen detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor de aanleg van bruggen over wateren voor een Klompenpad ter plaatse van Dijk en Uiterwaard te Winssen detail
Klachtprotocol 2006 gemeente Best detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Berkenhof te Wijchen detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Passedwarsstraat te Wijchen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Zellerstraat Winssen detail

Meer weten over adressen?