bestemmingsplan Hoogendijck

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BEUBP20100001 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.BEUBP20100001-vg02 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 74.224 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 9.912 13,35%

- Gemengd (art. 4) 1.152 1,55%

- Groen - Water (art. 5) 12.532 16,88%

- Tuin (art. 6) 4.872 6,56%

- Verkeer - Verblijf (art. 7) 12.748 17,17%

- Water (art. 8) 3.672 4,95%

- Wonen (art. 9) 29.337 39,52%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - spuitzone uitgesloten (art. 4) 9.912 13,35%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 13) 1.438 1,94%