Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Hoogendijck

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BEUBP20100001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BEUBP20100001-vi01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 22-06-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 74.224 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 9.912 13,35%
- Agrarisch (art. 3) 9.912 13,35%
Gemengd 1.152 1,55%
- Gemengd (art. 4) 1.152 1,55%
Groen 12.532 16,88%
- Groen - Water (art. 5) 12.532 16,88%
Tuin 4.872 6,56%
- Tuin (art. 6) 4.872 6,56%
Verkeer 12.748 17,17%
- Verkeer - Verblijf (art. 7) 12.748 17,17%
Water 3.672 4,95%
- Water (art. 8) 3.672 4,95%
Wonen 29.337 39,52%
- Wonen (art. 9) 29.337 39,52%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 9.912 13,35%
milieuzone - spuitzone uitgesloten (art. 4) 9.912 13,35%
Wro-zone 1.438 1,94%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 13) 1.438 1,94%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening ontwerp 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren vastgesteld 25-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dijkverbetering Hagestein - Opheusden vastgesteld 22-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buren kernen ontwerp 31-01-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning aangevraagd, Irenelaan 19 in Beusichem 19-06-2019 19-08-2019 detail
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bernhardlaan Beusichem detail
De Roskam Beusichem detail
De IJzeren pot Beusichem detail
De Zwaan Beusichem detail
De Engel Beusichem detail
de Oranjeboom Beusichem detail

Meer weten over adressen?