Bestemmingsplan Beusichem, Kom

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BEUBP20100002 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.BEUBP20100002-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 955.541 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 5.786 0,61%

- Centrum (art. 4) 17.676 1,85%

- Detailhandel (art. 5) 1.008 0,11%

- Groen (art. 6) 47.820 5,00%

- Horeca (art. 7) 129 0,01%

- Maatschappelijk (art. 8) 31.707 3,32%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 9) 167.819 17,56%

- Sport (art. 10) 34.590 3,62%

- Tuin - Gaarde (art. 11) 54.719 5,73%

- Verkeer (art. 12) 138.624 14,51%
- Verkeer - Historisch (art. 13) 8.273 0,87%

- Water (art. 14) 14.142 1,48%

- Wonen (art. 15) 433.249 45,34%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 16) 2.810 0,29%

- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied (art. 17) 541.972 56,72%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied historische kernen (art. 18) 82.261 8,61%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 19) 15.665 1,64%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 20) 52.183 5,46%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 21) 20.134 2,11%
- Waterstaat - Beheerszone waterkering (art. 22) 2.129 0,22%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 27) 4.802 0,50%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 27) 1.729 0,18%