Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Beusichem, Kom

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BEUBP20100002
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BEUBP20100002-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 24-06-2010
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 955.541 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 5.786 0,61%
- Bedrijf (art. 3) 5.786 0,61%
Centrum 17.676 1,85%
- Centrum (art. 4) 17.676 1,85%
Detailhandel 1.008 0,11%
- Detailhandel (art. 5) 1.008 0,11%
Groen 47.820 5,00%
- Groen (art. 6) 47.820 5,00%
Horeca 129 0,01%
- Horeca (art. 7) 129 0,01%
Maatschappelijk 31.707 3,32%
- Maatschappelijk (art. 8) 31.707 3,32%
Recreatie 167.819 17,56%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 9) 167.819 17,56%
Sport 34.590 3,62%
- Sport (art. 10) 34.590 3,62%
Tuin 54.719 5,73%
- Tuin - Gaarde (art. 11) 54.719 5,73%
Verkeer 146.896 15,37%
- Verkeer (art. 12) 138.624 14,51%
- Verkeer - Historisch (art. 13) 8.273 0,87%
Water 14.142 1,48%
- Water (art. 14) 14.142 1,48%
Wonen 433.249 45,34%
- Wonen (art. 15) 433.249 45,34%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.810 0,29%
Leiding - Riool (art. 16) 2.810 0,29%
Waarde 692.082 72,43%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied (art. 17) 541.972 56,72%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied historische kernen (art. 18) 82.261 8,61%
Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 19) 15.665 1,64%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 20) 52.183 5,46%
Waterstaat 22.263 2,33%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 21) 20.134 2,11%
Waterstaat - Beheerszone waterkering (art. 22) 2.129 0,22%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 6.531 0,68%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 27) 4.802 0,50%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 27) 1.729 0,18%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening ontwerp 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening ontwerp 05-02-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, 1e herziening vastgesteld 24-06-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
loterijvergunning Loterijvergunning muziekvereniging Excelsior 06-06-2019 06-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning aangevraagd, Smalriemseweg 1 in Beusichem 05-06-2019 05-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterweg Beusichem detail
Beatrixlaan Beusichem detail
Beijerdstraat Beusichem detail
Belvédèrelaan Beusichem detail
Beneden Molenweg Beusichem detail
Bernhardlaan Beusichem detail
Breedendamlaan Beusichem detail
Burgemeester de Bruynstraat Beusichem detail
Burgemeester Hommesstraat Beusichem detail
Burgemeester Kuijkstraat Beusichem detail

Meer weten over adressen?