Geo- en vastgoeddata op locatie:

Beusichem, Smalriemseweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BEUBPW20120001
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0214.BEUBPW20120001-vi01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 14-03-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.975 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 1.975 100,00%
- Wonen (art. 3) 1.975 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 1.975 100,00%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied (art. 4) 1.975 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kernen Buren vastgesteld 25-06-2013 detail naar de kaart
wijzigingsplan Beusichem, Smalriemseweg onherroepelijk 14-03-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buren kernen ontwerp 31-01-2013 detail naar de kaart
wijzigingsplan Beusichem, Smalriemseweg vastgesteld 22-01-2013 detail naar de kaart
wijzigingsplan Beusichem, Smalriemseweg ontwerp 07-05-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verleend, Ringelpoel 6 in Beusichem 29-05-2019 29-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Smalriemseweg Beusichem detail

Meer weten over adressen?