Bestemmingsplan bedrijventerrein Homoet

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BP2009HOMOET Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.BP2009HOMOET-vi01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 215.311 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 140.074 65,06%

- Groen (art. 4) 16.406 7,62%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 5) 3.039 1,41%

- Verkeer (art. 6) 27.548 12,79%

- Water (art. 7) 28.244 13,12%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waterstaat - Beheerszone (art. 8) 37.207 17,28%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 9) 2.144 1,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Buitenweg
Doejenburg