Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan bedrijventerrein Homoet

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BP2009HOMOET
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BP2009HOMOET-vi01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 05-08-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 215.311 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 140.074 65,06%
- Bedrijf (art. 3) 140.074 65,06%
Groen 19.445 9,03%
- Groen (art. 4) 16.406 7,62%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 5) 3.039 1,41%
Verkeer 27.548 12,79%
- Verkeer (art. 6) 27.548 12,79%
Water 28.244 13,12%
- Water (art. 7) 28.244 13,12%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 39.352 18,28%
Waterstaat - Beheerszone (art. 8) 37.207 17,28%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 9) 2.144 1,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening ontwerp 05-02-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning aangevraagd, Doejenburg 9 in Eck en Wiel 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Buitenweg Maurik detail
Doejenburg Maurik detail

Meer weten over adressen?