Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland, Eck en Wiel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20100001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20100001-vi01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 29-05-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 179.271 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 19.699 10,99%
- Groen (art. 3) 19.699 10,99%
Recreatie 148.237 82,69%
- Recreatie - Centrale voorzieningen (art. 4) 8.796 4,91%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 5) 21.583 12,04%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 6) 117.858 65,74%
Water 11.335 6,32%
- Water (art. 7) 11.335 6,32%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 3.464 1,93%
Leiding - Gas (art. 8) 2.686 1,50%
Leiding - Riool (art. 9) 778 0,43%
Waterstaat 8.894 4,96%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 10) 8.894 4,96%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 1.935 1,08%
other: overig - spuitzone boomgaard (art. 14) 1.935 1,08%
Vrijwaringszone 82.802 46,19%
vrijwaringszone - straalpad (art. 14) 82.802 46,19%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied, Reparatieplan verblijfsrecreatieterreinen vastgesteld 28-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, Reparatieplan verblijfsrecreatieterreinen ontwerp 20-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, 4e herziening vastgesteld 20-05-2014 detail naar de kaart
aanwijzingsbesluit Buitengebied, Verblijfsrecreatieterreinen vastgesteld 02-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, 4e herziening ontwerp 12-12-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kalverlandseweg Eck en Wiel detail

Meer weten over adressen?