Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Buitengebied, Harensestraat 8a, visvijver

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20100002
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20100002-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-10-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 36.578 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Sport 36.578 100,00%
- Sport (art. 3) 36.578 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 1.046 2,86%
vrijwaringszone - weg (art. 6) 1.046 2,86%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening vastgesteld 27-03-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening ontwerp 09-11-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, Harensestraat 8a, visvijver onherroepelijk 10-02-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, Harensestraat 8a, visvijver vastgesteld 14-10-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, Harensestraat 8a, visvijver ontwerp 01-09-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Harensestraat Ommeren detail

Meer weten over adressen?