Bestemmingsplan Buitengebied, Harensestraat 8a, visvijver

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20100002
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20100002-vi01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 10-02-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 36.578 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Sport 36.578 100,00%
- Sport (art. 3) 36.578 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 1.046 2,86%
vrijwaringszone - weg (art. 6) 1.046 2,86%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied, tweede herziening detail kaart
Buitengebied, tweede herziening detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied, Harensestraat 8a, visvijver detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied, Harensestraat 8a, visvijver detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied, Harensestraat 8a, visvijver detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ontvangen melding bingo's Accordeonvereniging Philharmonica detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het gedeeltelijk dempen van B-water 411934, het graven van een oppervlaktewaterlichaam, het aanleggen van een wadi, en versnelde afvoer van helemwater als gevolg van toename verhard oppervlak ten behoeve van plan Kroonheuvel te Ommeren detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Prinses Margrietstraat en Verbindingsweg gemeente Buren detail
Besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften, Dokter Guepinlaan 11 in Ommeren detail
Verordening op de voorbesprekingen/informatie(thema)bijeenkomsten Buren 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Harensestraat Ommeren detail

Meer weten over adressen?