Bestemmingsplan Bedrijventerreinen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20100003 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20100003-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 791.022 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 605.580 76,56%

- Groen (art. 4) 67.620 8,55%

- Verkeer (art. 5) 83.537 10,56%

- Water (art. 6) 18.121 2,29%

- Wonen (art. 7) 16.164 2,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 8) 878 0,11%

- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 1 (art. 9) 627.497 79,33%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 2 (art. 10) 25.927 3,28%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 11) 60.897 7,70%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 12) 27.179 3,44%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: compensatiezone - regenwater (art. 3) 19.161 2,42%

- veiligheidszone - lpg (art. 16) 13.847 1,75%