Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20100003
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20100003-vi01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 22-06-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 788.896 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 610.901 77,44%
- Bedrijf (art. 3) 610.901 77,44%
Groen 66.391 8,42%
- Groen (art. 4) 66.391 8,42%
Verkeer 83.483 10,58%
- Verkeer (art. 5) 83.483 10,58%
Water 18.121 2,30%
- Water (art. 6) 18.121 2,30%
Wonen 10.000 1,27%
- Wonen (art. 7) 10.000 1,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.460 0,19%
Leiding - Gas (art. 8) 582 0,07%
Leiding - Riool (art. 9) 878 0,11%
Waarde 712.196 90,28%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 1 (art. 10) 625.372 79,27%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 2 (art. 11) 25.927 3,29%
Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 12) 60.897 7,72%
Waterstaat 27.131 3,44%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 13) 27.131 3,44%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 22.869 2,90%
other: compensatiezone - regenwater (art. 3) 22.869 2,90%
Veiligheidszone 13.847 1,76%
veiligheidszone - lpg (art. 17) 13.847 1,76%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Drieslag Lienden vastgesteld 01-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening ontwerp 10-02-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Beijerdstraat Beusichem detail
De Kerswerf Beusichem detail
Klassenburgerstraat Beusichem detail
Rijsbosch Beusichem detail
Ringelpoel Beusichem detail
Speulmanweg Beusichem detail
Erichemseweg Buren detail
Graafschapsstraat Buren detail
Hulsterstraat Buren detail
Kornedijk Buren detail

Meer weten over adressen?