Buitengebied, eerste herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20100005 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20100005-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 10.226.847 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 373.595 3,65%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 5) 8.107.289 79,27%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 6) 1.513.573 14,80%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 53.170 0,52%

- Bedrijf (art. 7) 17.924 0,18%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 8) 4.737 0,05%
- Bedrijf - Beperkt (art. 9) 6.199 0,06%

- Recreatie (art. 10) 331 0,00%

- Verkeer (art. 11) 1.789 0,02%

- Water (art. 12) 97.949 0,96%

- Wonen (art. 13) 47.329 0,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 14) 16.079 0,16%

- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied - 1 (art. 15) 3.936.135 38,49%
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied - 2 (art. 16) 1.686.377 16,49%
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied - 3 (art. 17) 99.003 0,97%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 18) 81.586 0,80%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 19) 720.041 7,04%
- Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek (art. 20) 206 0,00%
- Waarde - Ecologie (art. 21) 47.753 0,47%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 22) 175.052 1,71%
- Waterstaat - Beheerszone waterkering (art. 23) 14.072 0,14%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 27) 3.443 0,03%
- vrijwaringszone - weg (art. 27) 387.811 3,79%