Buitengebied, eerste herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20100005 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20100005-vg01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 10.224.546 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 373.595 3,65%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 53.170 0,52%

- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 5) 8.105.852 79,28%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 6) 1.509.914 14,77%

- Bedrijf (art. 7) 17.954 0,18%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 8) 4.737 0,05%
- Bedrijf - Beperkt (art. 9) 6.199 0,06%

- Recreatie (art. 10) 331 0,00%

- Verkeer (art. 11) 1.767 0,02%

- Water (art. 12) 97.949 0,96%

- Wonen (art. 13) 53.069 0,52%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 14) 16.079 0,16%

- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 1 (art. 15) 3.938.668 38,52%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 2 (art. 16) 1.686.679 16,50%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 3 (art. 17) 176.228 1,72%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 18) 81.586 0,80%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 19) 687.514 6,72%
- Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek (art. 20) 206 0,00%
- Waarde - Ecologie (art. 21) 47.753 0,47%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 22) 176.467 1,73%
- Waterstaat - Beheerszone waterkering (art. 23) 14.072 0,14%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 27) 3.443 0,03%
- vrijwaringszone - weg (art. 27) 417.597 4,08%