Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, eerste herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20100005
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20100005-vi01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 29-09-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 10.224.546 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 426.765 4,17%
- Agrarisch (art. 3) 373.595 3,65%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 53.170 0,52%
Agrarisch met waarden 9.615.766 94,05%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 5) 8.105.852 79,28%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 6) 1.509.914 14,77%
Bedrijf 28.890 0,28%
- Bedrijf (art. 7) 17.954 0,18%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 8) 4.737 0,05%
- Bedrijf - Beperkt (art. 9) 6.199 0,06%
Recreatie 331 0,00%
- Recreatie (art. 10) 331 0,00%
Verkeer 1.767 0,02%
- Verkeer (art. 11) 1.767 0,02%
Water 97.949 0,96%
- Water (art. 12) 97.949 0,96%
Wonen 53.069 0,52%
- Wonen (art. 13) 53.069 0,52%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 16.079 0,16%
Leiding - Gas (art. 14) 16.079 0,16%
Waarde 6.618.634 64,73%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 1 (art. 15) 3.938.668 38,52%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 2 (art. 16) 1.686.679 16,50%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 3 (art. 17) 176.228 1,72%
Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 18) 81.586 0,80%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 19) 687.514 6,72%
Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek (art. 20) 206 0,00%
Waarde - Ecologie (art. 21) 47.753 0,47%
Waterstaat 190.539 1,86%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 22) 176.467 1,73%
Waterstaat - Beheerszone waterkering (art. 23) 14.072 0,14%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 421.041 4,12%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 27) 3.443 0,03%
vrijwaringszone - weg (art. 27) 417.597 4,08%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening ontwerp 06-11-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Terweistraat 2 te Zoelen vastgesteld 26-01-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kniphoek Eck en Wiel detail
Rijnbandijk Eck en Wiel detail
Erichemsewal Erichem detail
De Akker Ingen detail
De Brei Ingen detail
Ganzert Ingen detail
Ooievaar Ingen detail
Provincialeweg Ingen detail
Rijnbandijk Ingen detail
Verhuizensestraat Ingen detail

Meer weten over adressen?