Buitengebied, tweede herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20110007 Dossierstatus geheel in werking Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20110007-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.053.279 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 58.611 5,56%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 6.681 0,63%
- Agrarisch - Niet grondgebonden uiterwaardengebied (art. 5) 9.152 0,87%

- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 6) 16.615 1,58%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 7) 80.310 7,62%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardengebied (art. 8) 17.048 1,62%

- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 9) 16.525 1,57%
- Bedrijf - Riviergebonden (art. 10) 44.965 4,27%

- Gemengd - Landgoed (art. 11) 644.161 61,16%

- Groen - Beplantingsstrook (art. 12) 5.016 0,48%

- Recreatie (art. 13) 8.119 0,77%

- Sport (art. 14) 36.564 3,47%

- Verkeer (art. 15) 1.249 0,12%

- Water (art. 16) 30.006 2,85%
- Water - Haven (art. 17) 1.141 0,11%

- Wonen (art. 18) 35.763 3,40%
- Wonen - Landhuis (art. 19) 41.352 3,93%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied - 1 (art. 20) 18.142 1,72%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 21) 76.780 7,29%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 22) 121.619 11,55%
- Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek (art. 23) 909 0,09%

- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 26) 22.652 2,15%
- Waterstaat - Watergang (art. 24) 22.710 2,16%
- Waterstaat - Waterkering (art. 25) 86.531 8,22%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - betuwelijn (art. 29) 15.829 1,50%
- geluidzone - industrie (art. 29) 42.212 4,01%

- vrijwaringszone - weg (art. 29) 39.919 3,79%

- wro-zone - wijzigingsgebied-1 (art. 31) 11.813 1,12%