Buitengebied, tweede herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20110007 Dossierstatus geheel in werking Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20110007-vg01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.053.255 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 58.611 5,56%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 6.681 0,63%
- Agrarisch - Niet - grondgebonden Uiterwaarden (art. 5) 9.152 0,87%

- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 6) 16.615 1,58%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 7) 80.310 7,62%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 8) 17.048 1,62%

- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 9) 16.525 1,57%
- Bedrijf - Riviergebonden (art. 10) 44.763 4,25%

- Gemengd - Landgoed (art. 11) 644.161 61,16%

- Groen - Beplantingsstrook (art. 12) 5.217 0,50%

- Recreatie (art. 13) 8.096 0,77%

- Sport (art. 14) 36.564 3,47%

- Verkeer (art. 15) 1.249 0,12%

- Water (art. 16) 30.006 2,85%
- Water - Haven (art. 17) 1.141 0,11%

- Wonen (art. 18) 35.763 3,40%
- Wonen - Landhuis (art. 19) 36.490 3,46%
- Wonen- Landhuis (art. 19) 4.862 0,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 20) 1.650 0,16%

- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied - 1 (art. 21) 139.510 13,25%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 22) 80.130 7,61%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 23) 74.544 7,08%
- Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek (art. 24) 909 0,09%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 25) 22.710 2,16%
- Waterstaat - Beheerszone waterkering (art. 26) 56.022 5,32%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 27) 76.249 7,24%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - betuwelijn (art. 30) 15.829 1,50%
- geluidzone - industrie (art. 30) 8.096 0,77%

- vrijwaringszone - weg (art. 30) 39.919 3,79%

- wro-zone - wijzigingsgebied-1 (art. 30) 11.813 1,12%