Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, tweede herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20110007
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20110007-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-03-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.053.255 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 74.444 7,07%
- Agrarisch (art. 3) 58.611 5,56%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 6.681 0,63%
- Agrarisch - Niet - grondgebonden Uiterwaarden (art. 5) 9.152 0,87%
Agrarisch met waarden 113.973 10,82%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 6) 16.615 1,58%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 7) 80.310 7,62%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 8) 17.048 1,62%
Bedrijf 61.289 5,82%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 9) 16.525 1,57%
- Bedrijf - Riviergebonden (art. 10) 44.763 4,25%
Gemengd 644.161 61,16%
- Gemengd - Landgoed (art. 11) 644.161 61,16%
Groen 5.217 0,50%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 12) 5.217 0,50%
Recreatie 8.096 0,77%
- Recreatie (art. 13) 8.096 0,77%
Sport 36.564 3,47%
- Sport (art. 14) 36.564 3,47%
Verkeer 1.249 0,12%
- Verkeer (art. 15) 1.249 0,12%
Water 31.147 2,96%
- Water (art. 16) 30.006 2,85%
- Water - Haven (art. 17) 1.141 0,11%
Wonen 77.114 7,32%
- Wonen (art. 18) 35.763 3,40%
- Wonen - Landhuis (art. 19) 36.490 3,46%
- Wonen- Landhuis (art. 19) 4.862 0,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.650 0,16%
Leiding - Riool (art. 20) 1.650 0,16%
Waarde 295.094 28,02%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied - 1 (art. 21) 139.510 13,25%
Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 22) 80.130 7,61%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 23) 74.544 7,08%
Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek (art. 24) 909 0,09%
Waterstaat 154.980 14,71%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 25) 22.710 2,16%
Waterstaat - Beheerszone waterkering (art. 26) 56.022 5,32%
Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 27) 76.249 7,24%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 23.926 2,27%
geluidzone - betuwelijn (art. 30) 15.829 1,50%
geluidzone - industrie (art. 30) 8.096 0,77%
Vrijwaringszone 39.919 3,79%
vrijwaringszone - weg (art. 30) 39.919 3,79%
Wro-zone 11.813 1,12%
wro-zone - wijzigingsgebied-1 (art. 30) 11.813 1,12%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zorglandgoed Assche Veld vastgesteld 25-10-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterstraat Asch detail
Lekdijk Oost Beusichem detail
Molenweg Beusichem detail
Smalriemseweg Beusichem detail
Achtmorgenstraat Buren detail
Hulsterstraat Buren detail
Nieuwe Steeg Buurmalsen detail
Kalverlandseweg Eck en Wiel detail
Veerweg Eck en Wiel detail
Lutterveld Erichem detail

Meer weten over adressen?