Geo- en vastgoeddata op locatie:

Aanwijzingsbesluit Marsdijk 37-39

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20110007
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20110007-vi01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 64.436 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Aanwijzingsbesluit Marsdijk 37-39 64.436 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Maatschappelijk 64.436 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied, Middelwaard West, Lienden vastgesteld 25-02-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, Middelwaard West, Lienden ontwerp 07-10-2013 detail naar de kaart
inpassingsplan Dijkverbetering Hagestein - Opheusden vastgesteld 20-09-2013 detail naar de kaart
aanwijzingsbesluit Aanwijzingsbesluit Marsdijk 37-39 vastgesteld 22-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dijkverbetering Hagestein - Opheusden vastgesteld 22-05-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Notitie Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Neder-Betuwe 24-06-2019 24-08-2019 detail
overig Geaccepteerde melding activiteitenbesluit, Rhenenseweg 5 in Lienden 19-06-2019 19-08-2019 detail
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verleend, Verbrughweg 16 in Lienden 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Marsdijk Lienden detail

Meer weten over adressen?