7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied, derde herziening heeft op 02-04-2013 de status vastgesteld gekregen door Buren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Buren
Dossier
NL.IMRO.0214.BUIBP20120000
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0214.BUIBP20120000-va01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.622.651 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 533.398 7,00%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 21.162 0,28%

- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 5) 496.669 6,52%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 6) 36.592 0,48%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 7) 496.510 6,51%

- Bedrijf - Beperkt (art. 8) 11.667 0,15%

- Bedrijventerrein - Recreatief bedrijventerrein (art. 9) 106.793 1,40%

- Gemengd - Buitenplaats (art. 10) 9.067 0,12%
- Gemengd - Landgoed (art. 11) 61.526 0,81%

- Groen - Beplantingstrook (art. 12) 11.610 0,15%

- Maatschappelijk (art. 13) 4.761 0,06%

- Natuur (art. 14) 263.942 3,46%
- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 15) 338.867 4,45%

- Recreatie - De Beldert (art. 16) 200.251 2,63%
- Recreatie - Eiland van maurik (art. 17) 879.059 11,53%
- Recreatie - Golfterrein (art. 18) 842.321 11,05%

- Verkeer (art. 19) 103.629 1,36%
- Verkeer - Railverkeer (art. 20) 29.790 0,39%

- Water (art. 21) 2.652.389 34,80%
- Water - Stuw en waterkrachtcentrale (art. 22) 74.790 0,98%
- Water - Waterkering (art. 23) 51.227 0,67%
- Water - Waterwegen (art. 24) 354.675 4,65%

- Wonen (art. 25) 30.567 0,40%
- Wonen - Landhuis (art. 26) 8.503 0,11%
- Wonen - Uiterwaardgebeid (art. 27) 2.857 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 28) 26.385 0,35%
- Leiding - Hoogspanning (art. 29) 10.895 0,14%
- Leiding - Riool (art. 30) 17.815 0,23%

- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 31) 580.999 7,62%
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 32) 1.516.794 19,90%
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 33) 108.289 1,42%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 34) 95.184 1,25%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 36) 120.306 1,58%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 37) 4.166.215 54,66%
- Waterstaat - Waterkering (art. 38) 18.453 0,24%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - 57 dB contour Betuweroute (art. 42) 916.467 12,02%
- geluidzone - bedrijventerrein (art. 42) 684.396 8,98%

- milieuzone - teeltvrije zone (art. 42) 49.611 0,65%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 42) 390.289 5,12%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 42) 349.943 4,59%
- vrijwaringszone - weg (art. 42) 150.386 1,97%