Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, derde herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20120000
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20120000-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 02-04-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.622.651 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 554.560 7,28%
- Agrarisch (art. 3) 533.398 7,00%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 21.162 0,28%
Agrarisch met waarden 1.029.772 13,51%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 5) 496.669 6,52%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 6) 36.592 0,48%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 7) 496.510 6,51%
Bedrijf 11.667 0,15%
- Bedrijf - Beperkt (art. 8) 11.667 0,15%
Bedrijventerrein 106.793 1,40%
- Bedrijventerrein - Recreatief bedrijventerrein (art. 9) 106.793 1,40%
Gemengd 70.593 0,93%
- Gemengd - Buitenplaats (art. 10) 9.067 0,12%
- Gemengd - Landgoed (art. 11) 61.526 0,81%
Groen 11.610 0,15%
- Groen - Beplantingstrook (art. 12) 11.610 0,15%
Maatschappelijk 4.761 0,06%
- Maatschappelijk (art. 13) 4.761 0,06%
Natuur 602.809 7,91%
- Natuur (art. 14) 263.942 3,46%
- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 15) 338.867 4,45%
Recreatie 1.921.631 25,21%
- Recreatie - De Beldert (art. 16) 200.251 2,63%
- Recreatie - Eiland van maurik (art. 17) 879.059 11,53%
- Recreatie - Golfterrein (art. 18) 842.321 11,05%
Verkeer 133.420 1,75%
- Verkeer (art. 19) 103.629 1,36%
- Verkeer - Railverkeer (art. 20) 29.790 0,39%
Water 3.133.080 41,10%
- Water (art. 21) 2.652.389 34,80%
- Water - Stuw en waterkrachtcentrale (art. 22) 74.790 0,98%
- Water - Waterkering (art. 23) 51.227 0,67%
- Water - Waterwegen (art. 24) 354.675 4,65%
Wonen 41.927 0,55%
- Wonen (art. 25) 30.567 0,40%
- Wonen - Landhuis (art. 26) 8.503 0,11%
- Wonen - Uiterwaardgebeid (art. 27) 2.857 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 55.095 0,72%
Leiding - Gas (art. 28) 26.385 0,35%
Leiding - Hoogspanning (art. 29) 10.895 0,14%
Leiding - Riool (art. 30) 17.815 0,23%
Waarde 2.301.266 30,19%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 31) 580.999 7,62%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 32) 1.516.794 19,90%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 33) 108.289 1,42%
Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 34) 95.184 1,25%
Waterstaat 4.304.974 56,48%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 36) 120.306 1,58%
Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 37) 4.166.215 54,66%
Waterstaat - Waterkering (art. 38) 18.453 0,24%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.600.863 21,00%
geluidzone - 57 dB contour Betuweroute (art. 42) 916.467 12,02%
geluidzone - bedrijventerrein (art. 42) 684.396 8,98%
Milieuzone 49.611 0,65%
milieuzone - teeltvrije zone (art. 42) 49.611 0,65%
Vrijwaringszone 890.618 11,68%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 42) 390.289 5,12%
vrijwaringszone - dijk 2 (art. 42) 349.943 4,59%
vrijwaringszone - weg (art. 42) 150.386 1,97%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2015 vastgesteld 09-03-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Molenkade Beusichem detail
Dwarsweg Eck en Wiel detail
Veerweg Eck en Wiel detail
P. van Westrhenenweg Ingen detail
Rijnbandijk Ingen detail
Verhuizensestraat Ingen detail
Burensestraat Kapel-Avezaath detail
Burgemeester Houtkoperweg Lienden detail
Hogeweg Lienden detail
Marsdijk Lienden detail

Meer weten over adressen?