Buitengebied, Verblijfsrecreatieterreinen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20120010 Dossierstatus deels in werking Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20120010-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.370.367 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 94.986 6,93%

- Bos (art. 4) 14.193 1,04%

- Groen (art. 6) 28.776 2,10%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 6) 70.389 5,14%

- Waterkering (art. 16) 14.931 1,09%

- Recreatie - Centrale voorzieningen (art. 7) 93.949 6,86%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 8) 21.583 1,57%
- Recreatie - Jachthaven (art. 9) 30.385 2,22%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 10) 133.840 9,77%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot 55m2 (art. 11) 203.302 14,84%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot 75m2 (art. 12) 536.479 39,15%

- Sport - Manege (art. 13) 12.867 0,94%

- Verkeer (art. 14) 6.951 0,51%

- Water (art. 15) 103.261 7,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 17) 6.914 0,50%
- Leiding - Riool (art. 18) 778 0,06%

- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 1 (art. 19) 713.272 52,05%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 2 (art. 20) 130.634 9,53%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 21) 175.616 12,82%

- Waterstaat - Beheerszone dijk (art. 22) 42.447 3,10%
- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 23) 30.597 2,23%
- Waterstaat - Waterkering (art. 24) 14.486 1,06%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 25) 428.518 31,27%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - spoor (art. 29.1) 57.441 4,19%

- milieuzone - spuitzone (art. 29.2) 37.818 2,76%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 29.3) 71.237 5,20%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 29.4) 88.948 6,49%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 29.5) 30.962 2,26%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 29.6) 82.802 6,04%
- vrijwaringszone - weg (art. 29.7) 26.829 1,96%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 7.5) 173 0,01%