Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, Verblijfsrecreatieterreinen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20120010
Dossierstatusdeels in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20120010-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 07-12-2012
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.370.367 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 94.986 6,93%
- Agrarisch (art. 3) 94.986 6,93%
Bos 14.193 1,04%
- Bos (art. 4) 14.193 1,04%
Groen 99.166 7,24%
- Groen (art. 6) 28.776 2,10%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 6) 70.389 5,14%
Overig 14.931 1,09%
- Waterkering (art. 16) 14.931 1,09%
Recreatie 1.019.538 74,40%
- Recreatie - Centrale voorzieningen (art. 7) 93.949 6,86%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 8) 21.583 1,57%
- Recreatie - Jachthaven (art. 9) 30.385 2,22%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 10) 133.840 9,77%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot 55m2 (art. 11) 203.302 14,84%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot 75m2 (art. 12) 536.479 39,15%
Sport 12.867 0,94%
- Sport - Manege (art. 13) 12.867 0,94%
Verkeer 6.951 0,51%
- Verkeer (art. 14) 6.951 0,51%
Water 103.261 7,54%
- Water (art. 15) 103.261 7,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 7.692 0,56%
Leiding - Gas (art. 17) 6.914 0,50%
Leiding - Riool (art. 18) 778 0,06%
Waarde 1.019.522 74,40%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 1 (art. 19) 713.272 52,05%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 2 (art. 20) 130.634 9,53%
Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 21) 175.616 12,82%
Waterstaat 516.048 37,66%
Waterstaat - Beheerszone dijk (art. 22) 42.447 3,10%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 23) 30.597 2,23%
Waterstaat - Waterkering (art. 24) 14.486 1,06%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 25) 428.518 31,27%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 57.441 4,19%
geluidzone - spoor (art. 29.1) 57.441 4,19%
Milieuzone 37.818 2,76%
milieuzone - spuitzone (art. 29.2) 37.818 2,76%
Vrijwaringszone 300.778 21,95%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 29.3) 71.237 5,20%
vrijwaringszone - dijk 2 (art. 29.4) 88.948 6,49%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 29.5) 30.962 2,26%
vrijwaringszone - straalpad (art. 29.6) 82.802 6,04%
vrijwaringszone - weg (art. 29.7) 26.829 1,96%
Wro-zone 173 0,01%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 7.5) 173 0,01%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Veerweg Beusichem detail
Erichemsekade Buren detail
Kalverlandseweg Eck en Wiel detail
Rijnbandijk Eck en Wiel detail
Schans Eck en Wiel detail
Erichemseweg Erichem detail
Bulksestraat Ingen detail
Rijnstraat Ingen detail
Verhuizensestraat Ingen detail
Lingesteeg Kapel-Avezaath detail

Meer weten over adressen?