Buitengebied, Verblijfsrecreatieterreinen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20120010 Dossierstatus deels in werking Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20120010-vg01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.180.429 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 94.986 8,05%

- Bos (art. 4) 14.193 1,20%

- Groen (art. 5) 28.961 2,45%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 6) 74.592 6,32%

- Waterkering (art. 16) 14.931 1,26%

- Recreatie - Centrale voorzieningen (art. 7) 95.035 8,05%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 8) 21.583 1,83%
- Recreatie - Jachthaven (art. 9) 30.385 2,57%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 10) 95.215 8,07%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot 55m2 (art. 11) 241.927 20,49%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot 75m2 (art. 12) 537.507 45,53%

- Sport - Manege (art. 13) 12.867 1,09%

- Verkeer (art. 14) 6.951 0,59%

- Water (art. 15) 103.883 8,80%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 17) 7.289 0,62%
- Leiding - Riool (art. 18) 778 0,07%

- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 1 (art. 19) 581.217 49,24%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied 2 (art. 20) 130.634 11,07%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 21) 161.429 13,68%

- Waterstaat - Waterkering (art. 22) 14.486 1,23%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 23) 428.518 36,30%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - spoor (art. 27.1) 57.441 4,87%

- milieuzone - teeltvrijezone (art. 27.2) 37.818 3,20%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 27.3) 71.237 6,03%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 27.4) 88.948 7,54%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 27.5) 30.962 2,62%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 27.6) 82.802 7,01%
- vrijwaringszone - weg (art. 27.7) 26.829 2,27%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 7.5) 173 0,01%