Buitengebied, derde herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20120011 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20120011-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.661.582 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 537.362 7,01%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 21.162 0,28%

- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 5) 496.406 6,48%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 6) 77.227 1,01%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 7) 454.495 5,93%

- Bedrijf - Beperkt (art. 8) 11.667 0,15%

- Bedrijventerrein - Recreatief bedrijventerrein (art. 9) 106.793 1,39%

- Gemengd - Buitenplaats (art. 10) 9.067 0,12%
- Gemengd - Landgoed (art. 11) 61.526 0,80%

- Groen - Beplantingstrook (art. 12) 21.425 0,28%

- Maatschappelijk (art. 13) 4.761 0,06%

- Natuur (art. 14) 263.942 3,45%
- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 15) 326.390 4,26%

- Recreatie - Centrale voorzieningen (art. 16) 11.029 0,14%
- Recreatie - De Beldert (art. 17) 200.251 2,61%
- Recreatie - Eiland van maurik (art. 18) 878.749 11,47%
- Recreatie - Golfterrein (art. 19) 841.602 10,98%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot 55m2 (art. 20) 32.163 0,42%

- Verkeer (art. 21) 103.262 1,35%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 29.678 0,39%

- Water (art. 23) 2.663.607 34,77%
- Water - Stuw en waterkrachtcentrale (art. 24) 74.790 0,98%
- Water - Waterkering (art. 25) 37.784 0,49%
- Water - Waterwegen (art. 26) 354.581 4,63%

- Wonen (art. 27) 32.054 0,42%
- Wonen - Landhuis (art. 28) 8.503 0,11%
- Wonen - Uiterwaardgebeid (art. 29) 1.280 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 30) 26.297 0,34%
- Leiding - Hoogspanning (art. 31) 10.802 0,14%
- Leiding - Riool (art. 32) 3.818 0,05%

- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 33) 626.335 8,18%
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 34) 1.489.901 19,45%
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 35) 129.441 1,69%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 36) 127.346 1,66%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 37) 92.651 1,21%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 38) 136.967 1,79%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 39) 4.105.746 53,59%
- Waterstaat - Waterkering (art. 40) 36.568 0,48%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - 57 dB contour Betuweroute (art. 44) 915.004 11,94%
- geluidzone - bedrijventerrein (art. 44) 684.396 8,93%

- milieuzone - spuitzone (art. 44) 9.821 0,13%
- milieuzone - teeltvrije zone (art. 44) 97.670 1,27%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 44) 352.752 4,60%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 44) 348.963 4,55%
- vrijwaringszone - weg (art. 44) 157.938 2,06%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 46) 1.147 0,01%