Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, derde herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20120011
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20120011-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 22-11-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.661.582 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 558.524 7,29%
- Agrarisch (art. 3) 537.362 7,01%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 21.162 0,28%
Agrarisch met waarden 1.028.128 13,42%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 5) 496.406 6,48%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 6) 77.227 1,01%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 7) 454.495 5,93%
Bedrijf 11.667 0,15%
- Bedrijf - Beperkt (art. 8) 11.667 0,15%
Bedrijventerrein 106.793 1,39%
- Bedrijventerrein - Recreatief bedrijventerrein (art. 9) 106.793 1,39%
Gemengd 70.593 0,92%
- Gemengd - Buitenplaats (art. 10) 9.067 0,12%
- Gemengd - Landgoed (art. 11) 61.526 0,80%
Groen 21.425 0,28%
- Groen - Beplantingstrook (art. 12) 21.425 0,28%
Maatschappelijk 4.761 0,06%
- Maatschappelijk (art. 13) 4.761 0,06%
Natuur 590.332 7,71%
- Natuur (art. 14) 263.942 3,45%
- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 15) 326.390 4,26%
Recreatie 1.963.794 25,63%
- Recreatie - Centrale voorzieningen (art. 16) 11.029 0,14%
- Recreatie - De Beldert (art. 17) 200.251 2,61%
- Recreatie - Eiland van maurik (art. 18) 878.749 11,47%
- Recreatie - Golfterrein (art. 19) 841.602 10,98%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot 55m2 (art. 20) 32.163 0,42%
Verkeer 132.940 1,74%
- Verkeer (art. 21) 103.262 1,35%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 29.678 0,39%
Water 3.130.761 40,86%
- Water (art. 23) 2.663.607 34,77%
- Water - Stuw en waterkrachtcentrale (art. 24) 74.790 0,98%
- Water - Waterkering (art. 25) 37.784 0,49%
- Water - Waterwegen (art. 26) 354.581 4,63%
Wonen 41.836 0,55%
- Wonen (art. 27) 32.054 0,42%
- Wonen - Landhuis (art. 28) 8.503 0,11%
- Wonen - Uiterwaardgebeid (art. 29) 1.280 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 40.917 0,53%
Leiding - Gas (art. 30) 26.297 0,34%
Leiding - Hoogspanning (art. 31) 10.802 0,14%
Leiding - Riool (art. 32) 3.818 0,05%
Waarde 2.465.675 32,18%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 33) 626.335 8,18%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 34) 1.489.901 19,45%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 35) 129.441 1,69%
Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 36) 127.346 1,66%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 37) 92.651 1,21%
Waterstaat 4.279.281 55,85%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 38) 136.967 1,79%
Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 39) 4.105.746 53,59%
Waterstaat - Waterkering (art. 40) 36.568 0,48%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.599.401 20,88%
geluidzone - 57 dB contour Betuweroute (art. 44) 915.004 11,94%
geluidzone - bedrijventerrein (art. 44) 684.396 8,93%
Milieuzone 107.492 1,40%
milieuzone - spuitzone (art. 44) 9.821 0,13%
milieuzone - teeltvrije zone (art. 44) 97.670 1,27%
Vrijwaringszone 859.654 11,22%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 44) 352.752 4,60%
vrijwaringszone - dijk 2 (art. 44) 348.963 4,55%
vrijwaringszone - weg (art. 44) 157.938 2,06%
Wro-zone 1.147 0,01%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 46) 1.147 0,01%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2015 vastgesteld 09-03-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Molenkade Beusichem detail
Dwarsweg Eck en Wiel detail
Veerweg Eck en Wiel detail
P. van Westrhenenweg Ingen detail
Rijnbandijk Ingen detail
Verhuizensestraat Ingen detail
Burensestraat Kapel-Avezaath detail
Burgemeester Houtkoperweg Lienden detail
Hogeweg Lienden detail
Marsdijk Lienden detail

Meer weten over adressen?