Buitengebied, Lingemeer 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20120012 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20120012-vg01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.039.179 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 16.224 1,56%

- Natuur (art. 4) 234.014 22,52%

- Sport (art. 5) 90.939 8,75%

- Water (art. 6) 698.002 67,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 7) 192.525 18,53%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - weg (art. 10) 16.363 1,57%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Ommerenveldseweg