Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, Lingemeer 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20120012
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20120012-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-10-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.039.179 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 16.224 1,56%
- Agrarisch (art. 3) 16.224 1,56%
Natuur 234.014 22,52%
- Natuur (art. 4) 234.014 22,52%
Sport 90.939 8,75%
- Sport (art. 5) 90.939 8,75%
Water 698.002 67,17%
- Water (art. 6) 698.002 67,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 192.525 18,53%
Waarde - Archeologie (art. 7) 192.525 18,53%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 16.363 1,57%
vrijwaringszone - weg (art. 10) 16.363 1,57%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2017 ontwerp 09-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, 4e herziening vastgesteld 20-05-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Notitie Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Neder-Betuwe 24-06-2019 24-08-2019 detail
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verkeersbesluit gemeente Neder-Betuwe - tijdelijke maatregelen 29 mei 2019 centrum Opheusden - Opheusden 27-05-2019 27-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Ommerenveldseweg Ommeren detail

Meer weten over adressen?