Geo- en vastgoeddata op locatie:

Reparatieplan buitengebied 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20120013
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20120013-on03
Planstatusontwerp
Datum planstatus 02-01-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 12.016.911 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 2.363.786 19,67%
- Agrarisch (art. 3) 2.327.448 19,37%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 36.338 0,30%
Agrarisch met waarden 7.770.627 64,66%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 5) 2.791.254 23,23%
- Agrarisch met waarden - Linge Uiterwaardgebied (art. 6) 510.516 4,25%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 7) 4.468.857 37,19%
Bedrijf 171.887 1,43%
- Bedrijf (art. 8) 101.569 0,85%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 9) 23.391 0,19%
- Bedrijf - Beperkt (art. 10) 36.644 0,30%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 11) 10.163 0,08%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 12) 121 0,00%
Maatschappelijk 13.436 0,11%
- Maatschappelijk (art. 13) 13.436 0,11%
Natuur 70.748 0,59%
- Natuur (art. 14) 55.036 0,46%
- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 15) 15.712 0,13%
Sport 35.701 0,30%
- Sport (art. 16) 35.701 0,30%
Verkeer 406.967 3,39%
- Verkeer (art. 17) 406.967 3,39%
Water 192.954 1,61%
- Water (art. 18) 170.852 1,42%
- Water - Waterkering (art. 19) 22.102 0,18%
Wonen 990.776 8,24%
- Wonen (art. 20) 988.592 8,23%
- Wonen - Uiterwaardgebied (art. 21) 2.184 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 37.470 0,31%
Leiding - Gas (art. 22) 26.301 0,22%
Leiding - Riool (art. 23) 11.169 0,09%
Waarde 18.912.634 157,38%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 1 (art. 24) 8.671.075 72,16%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 2 (art. 25) 1.953.428 16,26%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 3 (art. 26) 566.665 4,72%
Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 27) 390.014 3,25%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 28) 7.238.669 60,24%
Waarde - Ecologie (art. 29) 92.783 0,77%
Waterstaat 283.057 2,36%
Waterstaat - Beheerszone Watergang (art. 30) 264.995 2,21%
Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 31) 18.062 0,15%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 57.042 0,47%
geluidzone - betuweroute (art. 35) 57.042 0,47%
Vrijwaringszone 1.221.940 10,17%
vrijwaringszone - dijk - 1 (art. 35) 48.165 0,40%
vrijwaringszone - dijk - 2 (art. 35) 184.682 1,54%
vrijwaringszone - vrijwaringszone - M10 (art. 35) 31.029 0,26%
vrijwaringszone - vrijwaringszone - M11 (art. 35) 11.076 0,09%
vrijwaringszone - vrijwaringszone - M14 (art. 35) 20.273 0,17%
vrijwaringszone - vrijwaringszone - M8 (art. 35) 2.655 0,02%
vrijwaringszone - vrijwaringszone - M9 (art. 35) 36.411 0,30%
vrijwaringszone - weg (art. 35) 887.649 7,39%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening ontwerp 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verleend, Leeweg in Ingen 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Buren 2019, met aanpassing april 2019 10-04-2019 10-06-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning aangevraagd, Verhuizensestraat in Ingen 10-04-2019 10-06-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning aangevraagd, Leeweg in Ingen 10-04-2019 10-06-2019 detail
overig Melding Avondvierdaagse in Buren 03-04-2019 03-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Ganzert Eck en Wiel detail
Kalverlandseweg Eck en Wiel detail
Kniphoek Eck en Wiel detail
Rijnbandijk Eck en Wiel detail
Rijnstraat Eck en Wiel detail
Veerweg Eck en Wiel detail
Wielseweg Eck en Wiel detail
Binnenstraat Erichem detail
Erichemsekade Erichem detail
Erichemseweg Erichem detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox