Geo- en vastgoeddata op locatie:

Reparatieplan buitengebied 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20120013
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20120013-vg02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-01-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 12.042.622 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 2.365.264 19,64%
- Agrarisch (art. 3) 2.328.926 19,34%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 36.338 0,30%
Agrarisch met waarden 7.795.683 64,73%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 5) 2.791.256 23,18%
- Agrarisch met waarden - Linge Uiterwaardgebied (art. 6) 510.510 4,24%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 7) 4.493.918 37,32%
Bedrijf 171.961 1,43%
- Bedrijf (art. 8) 101.569 0,84%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 9) 23.391 0,19%
- Bedrijf - Beperkt (art. 10) 36.644 0,30%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 11) 10.163 0,08%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 12) 194 0,00%
Maatschappelijk 13.436 0,11%
- Maatschappelijk (art. 13) 13.436 0,11%
Natuur 70.748 0,59%
- Natuur (art. 14) 55.036 0,46%
- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 15) 15.712 0,13%
Sport 35.703 0,30%
- Sport (art. 16) 35.703 0,30%
Verkeer 405.426 3,37%
- Verkeer (art. 17) 405.426 3,37%
Water 193.616 1,61%
- Water (art. 18) 171.515 1,42%
- Water - Waterkering (art. 19) 22.102 0,18%
Wonen 990.755 8,23%
- Wonen (art. 20) 988.571 8,21%
- Wonen - Uiterwaardgebied (art. 21) 2.184 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 56.618 0,47%
Leiding - Gas (art. 22) 26.301 0,22%
Leiding - Riool (art. 23) 30.317 0,25%
Waarde 18.935.971 157,24%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 1 (art. 24) 8.693.148 72,19%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 2 (art. 25) 1.954.591 16,23%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 3 (art. 26) 566.700 4,71%
Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 27) 390.025 3,24%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 28) 7.238.730 60,11%
Waarde - Ecologie (art. 29) 92.777 0,77%
Waterstaat 310.597 2,58%
Waterstaat - Beheerszone Watergang (art. 30) 265.227 2,20%
Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 31) 18.062 0,15%
Waterstaat - Waterkering (art. 32) 27.308 0,23%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 57.034 0,47%
geluidzone - betuweroute (art. 36) 57.034 0,47%
Vrijwaringszone 1.236.467 10,27%
vrijwaringszone - dijk - 1 (art. 36) 48.457 0,40%
vrijwaringszone - dijk - 2 (art. 36) 197.044 1,64%
vrijwaringszone - vrijwaringszone - M10 (art. 36) 31.052 0,26%
vrijwaringszone - vrijwaringszone - M11 (art. 36) 11.094 0,09%
vrijwaringszone - vrijwaringszone - M14 (art. 36) 20.381 0,17%
vrijwaringszone - vrijwaringszone - M8 (art. 36) 2.674 0,02%
vrijwaringszone - vrijwaringszone - M9 (art. 36) 36.456 0,30%
vrijwaringszone - weg (art. 36) 889.308 7,38%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, zesde herziening ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening ontwerp 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning aangevraagd, Het Woud ongenummerd in Ingen 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Ganzert Eck en Wiel detail
Kalverlandseweg Eck en Wiel detail
Kniphoek Eck en Wiel detail
Rijnbandijk Eck en Wiel detail
Rijnstraat Eck en Wiel detail
Veerweg Eck en Wiel detail
Wielseweg Eck en Wiel detail
Binnenstraat Erichem detail
Erichemsekade Erichem detail
Erichemseweg Erichem detail

Meer weten over adressen?