Reparatieplan buitengebied 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20120013 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20120013-vg02 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 12.042.622 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 2.328.926 19,34%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 36.338 0,30%

- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 5) 2.791.256 23,18%
- Agrarisch met waarden - Linge Uiterwaardgebied (art. 6) 510.510 4,24%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 7) 4.493.918 37,32%

- Bedrijf (art. 8) 101.569 0,84%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 9) 23.391 0,19%
- Bedrijf - Beperkt (art. 10) 36.644 0,30%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 11) 10.163 0,08%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 12) 194 0,00%

- Maatschappelijk (art. 13) 13.436 0,11%

- Natuur (art. 14) 55.036 0,46%
- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 15) 15.712 0,13%

- Sport (art. 16) 35.703 0,30%

- Verkeer (art. 17) 405.426 3,37%

- Water (art. 18) 171.515 1,42%
- Water - Waterkering (art. 19) 22.102 0,18%

- Wonen (art. 20) 988.571 8,21%
- Wonen - Uiterwaardgebied (art. 21) 2.184 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 22) 26.301 0,22%
- Leiding - Riool (art. 23) 30.317 0,25%

- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 1 (art. 24) 8.693.148 72,19%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 2 (art. 25) 1.954.591 16,23%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 3 (art. 26) 566.700 4,71%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 27) 390.025 3,24%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 28) 7.238.730 60,11%
- Waarde - Ecologie (art. 29) 92.777 0,77%

- Waterstaat - Beheerszone Watergang (art. 30) 265.227 2,20%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 31) 18.062 0,15%
- Waterstaat - Waterkering (art. 32) 27.308 0,23%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - betuweroute (art. 36) 57.034 0,47%

- vrijwaringszone - dijk - 1 (art. 36) 48.457 0,40%
- vrijwaringszone - dijk - 2 (art. 36) 197.044 1,64%
- vrijwaringszone - vrijwaringszone - M10 (art. 36) 31.052 0,26%
- vrijwaringszone - vrijwaringszone - M11 (art. 36) 11.094 0,09%
- vrijwaringszone - vrijwaringszone - M14 (art. 36) 20.381 0,17%
- vrijwaringszone - vrijwaringszone - M8 (art. 36) 2.674 0,02%
- vrijwaringszone - vrijwaringszone - M9 (art. 36) 36.456 0,30%
- vrijwaringszone - weg (art. 36) 889.308 7,38%