7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Reparatieplan buitengebied 2012 heeft op 21-01-2014 de status vastgesteld gekregen door Buren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Buren
Dossier
NL.IMRO.0214.BUIBP20120013
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0214.BUIBP20120013-vg02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 12.042.622 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 2.328.926 19,34%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 36.338 0,30%

- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 5) 2.791.256 23,18%
- Agrarisch met waarden - Linge Uiterwaardgebied (art. 6) 510.510 4,24%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 7) 4.493.918 37,32%

- Bedrijf (art. 8) 101.569 0,84%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 9) 23.391 0,19%
- Bedrijf - Beperkt (art. 10) 36.644 0,30%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 11) 10.163 0,08%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 12) 194 0,00%

- Maatschappelijk (art. 13) 13.436 0,11%

- Natuur (art. 14) 55.036 0,46%
- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 15) 15.712 0,13%

- Sport (art. 16) 35.703 0,30%

- Verkeer (art. 17) 405.426 3,37%

- Water (art. 18) 171.515 1,42%
- Water - Waterkering (art. 19) 22.102 0,18%

- Wonen (art. 20) 988.571 8,21%
- Wonen - Uiterwaardgebied (art. 21) 2.184 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 22) 26.301 0,22%
- Leiding - Riool (art. 23) 30.317 0,25%

- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 1 (art. 24) 8.693.148 72,19%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 2 (art. 25) 1.954.591 16,23%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 3 (art. 26) 566.700 4,71%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 27) 390.025 3,24%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 28) 7.238.730 60,11%
- Waarde - Ecologie (art. 29) 92.777 0,77%

- Waterstaat - Beheerszone Watergang (art. 30) 265.227 2,20%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 31) 18.062 0,15%
- Waterstaat - Waterkering (art. 32) 27.308 0,23%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - betuweroute (art. 36) 57.034 0,47%

- vrijwaringszone - dijk - 1 (art. 36) 48.457 0,40%
- vrijwaringszone - dijk - 2 (art. 36) 197.044 1,64%
- vrijwaringszone - vrijwaringszone - M10 (art. 36) 31.052 0,26%
- vrijwaringszone - vrijwaringszone - M11 (art. 36) 11.094 0,09%
- vrijwaringszone - vrijwaringszone - M14 (art. 36) 20.381 0,17%
- vrijwaringszone - vrijwaringszone - M8 (art. 36) 2.674 0,02%
- vrijwaringszone - vrijwaringszone - M9 (art. 36) 36.456 0,30%
- vrijwaringszone - weg (art. 36) 889.308 7,38%