Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, Middelwaard West, Lienden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20130015
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20130015-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 07-10-2013
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 417.563 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 29.261 7,01%
- Agrarisch (art. 3) 29.261 7,01%
Agrarisch met waarden 29.309 7,02%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 4) 29.309 7,02%
Bedrijf 90.190 21,60%
- Bedrijf - Handel in en verwerking van agrarische producten (art. 5) 28.075 6,72%
- Bedrijf - Op- en overslagterrein (art. 6) 8.273 1,98%
- Bedrijf - Riviergebonden (art. 7) 53.843 12,89%
Groen 2.010 0,48%
- Groen (art. 8) 2.010 0,48%
Verkeer 21.643 5,18%
- Verkeer (art. 9) 21.643 5,18%
Water 138.280 33,12%
- Water - Haven (art. 10) 109.833 26,30%
- Water - Waterweg (art. 11) 28.447 6,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 100.331 24,03%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied (art. 12) 100.331 24,03%
Waterstaat 290.917 69,67%
Waterstaat - Beheerzone waterweg (art. 13) 266.823 63,90%
Waterstaat - Waterkering (art. 14) 24.094 5,77%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 322.011 77,12%
geluidzone - industrie (art. 17.1) 322.011 77,12%
Vrijwaringszone 140.085 33,55%
vrijwaringszone - dijk - 1 (art. 17.3) 77.071 18,46%
vrijwaringszone - dijk - 2 (art. 17.4) 60.365 14,46%
vrijwaringszone - weg (art. 17.2) 2.649 0,63%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld 10-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, Middelwaard West, Lienden vastgesteld 25-02-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 ontwerp 15-10-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Bekendmaking Afsluiting Grebbeweg Rhenen 25-06-2019 25-06-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking ontwerpbeschikking NB wet uitgebreide voorbereidingsprocedure, locatie: uiterwaard Rhenen nabij de Veerweg. 25-06-2019 25-06-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet voor verschillende locaties in Rhenen 25-06-2019 25-06-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking acceptatie melding vuurwerk, locatie: nabij Herenstraat te Rhenen 25-06-2019 25-06-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB-wet, locatie: in de Uiterwaard nabij de Veerweg te Rhenen 25-06-2019 25-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Marsdijk Lienden detail
Rhenenseweg Lienden detail

Meer weten over adressen?