Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, Middelwaard West, Lienden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BUIBP20130015
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.BUIBP20130015-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-02-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 420.298 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 29.261 6,96%
- Agrarisch (art. 3) 29.261 6,96%
Agrarisch met waarden 41.066 9,77%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 4) 41.066 9,77%
Bedrijf 90.190 21,46%
- Bedrijf - Handel in en verwerking van agrarische producten (art. 5) 28.075 6,68%
- Bedrijf - Op- en overslagterrein (art. 6) 8.273 1,97%
- Bedrijf - Riviergebonden (art. 7) 53.843 12,81%
Groen 2.010 0,48%
- Groen (art. 8) 2.010 0,48%
Verkeer 23.194 5,52%
- Verkeer (art. 9) 23.194 5,52%
Water 138.280 32,90%
- Water - Haven (art. 10) 109.833 26,13%
- Water - Waterweg (art. 11) 28.447 6,77%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 100.331 23,87%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied (art. 12) 100.331 23,87%
Waterstaat 304.232 72,38%
Waterstaat - Beheerzone waterweg (art. 13) 279.972 66,61%
Waterstaat - Waterkering (art. 14) 24.260 5,77%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 322.011 76,61%
geluidzone - industrie (art. 17.1) 322.011 76,61%
Vrijwaringszone 153.092 36,42%
vrijwaringszone - dijk - 1 (art. 17.3) 86.540 20,59%
vrijwaringszone - dijk - 2 (art. 17.4) 63.903 15,20%
vrijwaringszone - weg (art. 17.2) 2.649 0,63%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld 10-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, Middelwaard West, Lienden vastgesteld 25-02-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 ontwerp 15-10-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Bekendmaking Afsluiting Grebbeweg Rhenen 25-06-2019 25-06-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking ontwerpbeschikking NB wet uitgebreide voorbereidingsprocedure, locatie: uiterwaard Rhenen nabij de Veerweg. 25-06-2019 25-06-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet voor verschillende locaties in Rhenen 25-06-2019 25-06-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking acceptatie melding vuurwerk, locatie: nabij Herenstraat te Rhenen 25-06-2019 25-06-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB-wet, locatie: in de Uiterwaard nabij de Veerweg te Rhenen 25-06-2019 25-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Marsdijk Lienden detail
Rhenenseweg Lienden detail

Meer weten over adressen?