Buitengebied, Middelwaard West, Lienden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20130015 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20130015-vg01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 420.298 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 29.261 6,96%

- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 4) 41.066 9,77%

- Bedrijf - Handel in en verwerking van agrarische producten (art. 5) 28.075 6,68%
- Bedrijf - Op- en overslagterrein (art. 6) 8.273 1,97%
- Bedrijf - Riviergebonden (art. 7) 53.843 12,81%

- Groen (art. 8) 2.010 0,48%

- Verkeer (art. 9) 23.194 5,52%

- Water - Haven (art. 10) 109.833 26,13%
- Water - Waterweg (art. 11) 28.447 6,77%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied (art. 12) 100.331 23,87%

- Waterstaat - Beheerzone waterweg (art. 13) 279.972 66,61%
- Waterstaat - Waterkering (art. 14) 24.260 5,77%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 17.1) 322.011 76,61%

- vrijwaringszone - dijk - 1 (art. 17.3) 86.540 20,59%
- vrijwaringszone - dijk - 2 (art. 17.4) 63.903 15,20%
- vrijwaringszone - weg (art. 17.2) 2.649 0,63%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Marsdijk
Rhenenseweg