Bestemmingsplan Buitengebied, 4e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20130016 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20130016-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 959.230 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 29.417 3,07%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 4) 18.120 1,89%

- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 5) 91.515 9,54%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 6) 14.244 1,48%

- Bedrijf (art. 7) 3.549 0,37%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 8) 7.754 0,81%
- Bedrijf - Beperkt (art. 9) 5.141 0,54%

- Gemengd - Landgoed (art. 10) 133.854 13,95%

- Groen - Beplantingsstrook (art. 11) 546 0,06%

- Natuur (art. 12) 32.076 3,34%

- Recreatie - Centrale voorzieningen (art. 13) 262 0,03%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot 55m2 (art. 14) 4.839 0,50%

- Sport (art. 15) 67.288 7,01%

- Verkeer (art. 16) 63.929 6,66%

- Water (art. 17) 207.617 21,64%

- Wonen (art. 18) 52.347 5,46%
- Wonen - Landgoed (art. 19) 14.454 1,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 20) 125.437 13,08%
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 21) 14.640 1,53%
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 22) 243 0,03%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 23) 222.815 23,23%

- Waterstaat - Waterkering (art. 24) 94.379 9,84%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - 57 dB contour Betuweroute (art. 28.1) 43.255 4,51%
- geluidzone - industrie (art. 28.2) 31.588 3,29%

- milieuzone - teeltvrijezone (art. 28.3) 24.039 2,51%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 28.4) 97.478 10,16%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 28.5) 122.246 12,74%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 28.6) 9.377 0,98%
- vrijwaringszone - weg (art. 28.7) 18.437 1,92%